კოდი
აღწერა
HI-H65SB2-LA სანგრევი დარტყმითი მექანიზმით 1340ვტ, 1400ბრ/წთ, 726მმ 42.0ჯ
კოდი
აღწერა
PKZM0-0,63 ძრავის დაცვის ავტომატი 0.4-0.63A
PKZM0-1,6 ძრავის დაცვის ავტომატი 0.63-1.6A
PKZM0-2,5 ძრავის დაცვის ავტომატი 1.6-2.5A
PKZM0-4 ძრავის დაცვის ავტომატი 2.4-4.0A
PKZM0-6,3 ძრავის დაცვის ავტომატი 4.0-6.3A
PKZM0-10 ძრავის დაცვის ავტომატი 6.3-10.0A
PKZM0-12 ძრავის დაცვის ავტომატი 8.0-12.0A
PKZM0-16 ძრავის დაცვის ავტომატი 10.0-16.0A
PKZM0-20 ძრავის დაცვის ავტომატი 16.0-20.0A
PKZM0-25 ძრავის დაცვის ავტომატი 20.0-25.0A
PKZM0-32 ძრავის დაცვის ავტომატი 25.0-32.0A
PKZM4-40 ძრავის დაცვის ავტომატი 32.0-40.0A
PKZM4-50 ძრავის დაცვის ავტომატი 40.0-50.0A
PKZM4-58 ძრავის დაცვის ავტომატი 50.0-58.0A
PKZM4-63 ძრავის დაცვის ავტომატი 55.0-65.0A
კოდი
აღწერა
HI-G18SE3-E4 საჭრელი 2300ვტ, 8500ბრ/წთ, 180მმ დისკით
კოდი
აღწერა
PL6-B2\1ავტომატური ამომრთველი 2ა 1 პოლუსა
PL6-B4\1ავტომატური ამომრთველი 4ა 1 პოლუსა
PL6-B6\1 ავტომატური ამომრთველი 6ა 1 პოლუსა
PL6-B10\1 ავტომატური ამომრთველი 10ა 1 პოლუსა
PL6-B13\1 ავტომატური ამომრთველი 13ა 1 პოლუსა
PL6-B16\1 ავტომატური ამომრთველი 16ა 1 პოლუსა
PL6-B20\1 ავტომატური ამომრთველი 20ა 1 პოლუსა
PL6-B25\1 ავტომატური ამომრთველი 25ა 1 პოლუსა
PL6-B32\1 ავტომატური ამომრთველი 32ა 1 პოლუსა
PL6-B40\1 ავტომატური ამომრთველი 40ა 1 პოლუსა
PL6-C2\1 ავტომატური ამომრთველი 2ა 1 პოლუსა
PL6-C4\1 ავტომატური ამომრთველი 4ა 1 პოლუსა
PL6-C6\1 ავტომატური ამომრთველი 6ა 1 პოლუსა
PL6-C10\1 ავტომატური ამომრთველი 10ა 1 პოლუსა
PL6-C13\1 ავტომატური ამომრთველი 13ა 1 პოლუსა
PL6-C16\1 ავტომატური ამომრთველი 16ა 1 პოლუსა
PL6-C20\1 ავტომატური ამომრთველი 20ა 1 პოლუსა
PL6-C25\1 ავტომატური ამომრთველი 25ა 1 პოლუსა
PL6-C32\1 ავტომატური ამომრთველი 32ა 1 პოლუსა
PL6-C40\1 ავტომატური ამომრთველი 40ა 1 პოლუსა
PL6-C50\1 ავტომატური ამომრთველი 50ა 1 პოლუსა
PL6-C63\1 ავტომატური ამომრთველი 63ა 1 პოლუსა
კოდი
აღწერა
JUEDU04F ტელევიზორის რადიოს როზეტი
კოდი
აღწერა
NZM1-XDV სახელურიანი გადამრთველი ჩამკეტით
NZM2-XDV სახელურიანი გადამრთველი ჩამკეტით
NZM3-XDV სახელურიანი გადამრთველი ჩამკეტით
NZM4-XDV სახელურიანი გადამრთველი ჩამკეტით
NZM1-XTD სახელურიანი გადამრთველი კარებიდან
NZM1-XTVD სახელურიანი გადამრთველი კარებიდან
NZM2-XTVD სახელურიანი გადამრთველი კარებიდან
NZM3-XTD-0 სახელურიანი გადამრთველი კარებიდან
NZM3-XTVD სახელურიანი გადამრთველი კარებიდან
NZM4-XTD სახელურიანი გადამრთველი კარებიდან
NZM4-XTVD სახელურიანიგადამრთველი კარებიდან
NZM1\2-XV4 კარებიდან სახელურიანი გადამრთველის ღერო
NZM3\4-XV4 კარებიდან სახელურიანი გადამრთველის ღერო
NZM2-XD მბრუნავი სახელურიანი გადამრთველი
NZM3-XD მბრუნავი სახელურიანი გადამრთველი
NZM4-XD მბრუნავი სახელურიანი გადამრთველი
NZM1-XKR მომჭერი
NZM2-XKS მომჭერი ხამუტისებრი
NZM3-XKA2 მომჭერი ხამუტისებრი
NZM2-XKR მომჭერი
NZM3-XKR მომჭერი
NZM4-XKR მომჭერი ხამუტისებრი
NZM4-XKA მომჭერი ხამუტისებრი
NZM4-4-XKA მომჭერი ხამუტისებრი
NZM2-XR208-240AC ამძრავი 208-240AC
NZM2-XRD208-240AC ამძრავი 208-240AC
NZM3-XR208-240AC ამძრავი 208-240AC
NZM3-XR48-60DC ამძრავი 48-60DC
NZM4-XR208-240A ამძრავი
NZM1-XA208-250AC\DC დამოუკიდებელი მომხსნელი
NZM1-XU24DC მინიმალური ძაბვის გამთიშველი
NZM2-3-XU208-240AC დამოუკიდებელი მომხსნელი
NZM2-XMVR მექანიკური ბლოკირება
NZM2\3-XA208-250AC\DC დამოუკიდებელი მომხსნელი
NZM2\3-XU20b-240ac დამოუკიდებელი მომხსნელი
NZM3-XMVR ამძრავის მექანიკური ბლოკირება
NZM4-XA208-250AC\DC დამოუკიდებელი მომხსნელი
NZM-XBZ225 მექანიკური ბლოკირების ტროსი
NZM-XBZ600 მექანიკური ბლოკირების ტროსი
NZM1-XMV მექანიკური ბლოკირების ადფტერი
NZM2-XMV მექანიკური ბლოკირების ადფტერი
NZM3-XMV მექანიკური ბლოკირების ადფტერი
NZM4-XMV მექანიკური ბლოკირების ადფტერი
NZM-XDMI-DPV1 ბლოკი PROFIBUS
NZM-XDMI612 ბლოკი PROFIBUS
NZM1-XBR წინა პანელზე სამაგრი საფარი
NZM1\2-XAB ავტომატის სიმაღლის გასასწორებელი 4ცალი
NZM2-250-XKC მომჭერი ხამუტისებრი
NZM2-XBR წინა პანელზე სამაგრი საფარი
NZM3-XAB ავტომატის სიმაღლის გასასწორებელი 4ცალი
NZM3-XBR წინა პანელზე სამაგრი საფარი
კოდი
აღწერა
JUAC584AL 4-ანი ჩარჩო
კოდი
აღწერა
HITRONIC HQN1000 12G 50\125ოპტიკური კაბელი
HITRONIC HQN1500 12G 50\125ოპტიკური კაბელი
HITRONIC HQN1500 8G 62,5\125ოპტიკური კაბელი
კოდი
აღწერა
SE-LV429630 ავტომატური ამომრთველი 3P3D TM100D NSX100F
SE-LV430630 ავტომატური ამომრთველი 3P3D TM160D NSX160F
SE-LV430631 ავტომატური ამომრთველი 3P3D TM125D NSX160F
SE-LV431630 ავტომატური ამომრთველი 3P3D TM250D NSX250F
SE-LV431631 ავტომატური ამომრთველი 3P3D TM200D NSX250F
SE-LV432693 ავტომატური ამომრთველი 3P3D MICROLOGIC 2.3 400A NSX400N
SE-LV432893 ავტომატური ამომრთველი 3P3D MICROLOGIC 2.3 630A NSX630N
SE-NT12H13PML2AHH Masterpact 1250A 42kA ჰორიზონტალური გამოსვლები
SE-NW32H13PML2AHH ატომატურიpact 1250A 42kA ჰორიზონტა ამომრთველი 3200ა
კოდი
აღწერა
HI-CJ120V-E4 ბეწვა ხერხი 740ვტ საჩქარე 850-3000, სიღრმე 120მმ
კოდი
აღწერა
PRM-2H\UNI მრავალფუნქციური დროის რელე ორი დროით
კოდი
აღწერა
HI-CM12Y-LA დისკური საჭრელი 2400ვტ 5000ბრ/წთ რბილი სტარტი 305მმ
© 2017