კოდი
აღწერა
CYKYLO 2Bx1,5კაბელი (ბრტყელი) 2x1.5მმ2
CYKYLO 2Bx2,5კაბელი (ბრტყელი) 2x2.5მმ2
CYKYLO 3Bx1,5კაბელი (ბრტყელი) 3x1.5მმ2
CYKYLO 3Bx2,5კაბელი (ბრტყელი) 3x2.5მმ2
კოდი
აღწერა
HO5VV-F 2x1,0კაბელი (მოქნილი) 2x1.0მმ2
HO5VV-F 2x1,5კაბელი (მოქნილი) 2x1.5მმ2
HO5VV-F 3G1კაბელი (მოქნილი) 3x1.0მმ2
HO5VV-F 3x1,5კაბელი (მოქნილი) 3x1.5მმ2
HO5VV-F 3x2,5კაბელი (მოქნილი) 3x2.5მმ2
HO5VV-F 5x1,5კაბელი (მოქნილი) 5x1.5მმ2
HO5VV-F 5x2,5კაბელი (მოქნილი) 5x2.5მმ2
კოდი
აღწერა
H01N2-D 1x25კაბელი რეზინის იზოლაციით 1x25.0მმ2
H07RN8-F 3G1,5კაბელი რეზინის იზოლაციით 3x1.5მმ2
H07RN8-F 4G2,5კაბელი რეზინის იზოლაციით 4x2.5მმ2
H07RN8-F 4G4კაბელი რეზინის იზოლაციით 4x4.0მმ2
H07RN8-F 4G6კაბელი რეზინის იზოლაციით 4x6.0მმ2
H07RN-F 1x95კაბელი რეზინის იზოლაციით 1x95მმ2
H07RN-F 3G1,5კაბელი რეზინის იზოლაციით 3x1.5მმ2
H07RN-F 3G2,5კაბელი რეზინის იზოლაციით 3x2.5მმ2
H07RN-F 3G6კაბელი რეზინის იზოლაციით 3x6.0მმ2
H07RN-F 4G2,5კაბელი რეზინის იზოლაციით 4x2.5მმ2
H07RN-F 5G1,5კაბელი რეზინის იზოლაციით 5x1.5მმ2
H07RN-F 5G2,5კაბელი რეზინის იზოლაციით 5x2.5მმ2
H05RN-F 2x1კაბელი რეზინის იზოლაციით 2x1მმ2
H05RN-F 3G1კაბელი რეზინის იზოლაციით 3x1მმ2
H07RN-F 2x1,5კაბელი რეზინის იზოლაციით 2x1.5მმ2
H07RN-F 3G2,5კაბელი რეზინის იზოლაციით 3x2.5მმ2
H07RN-F 5G10კაბელი რეზინის იზოლაციით 5x10მმ2
H07RN-F 5G2,5კაბელი რეზინის იზოლაციით 5x2.5მმ2
H07RN-F 5G4კაბელი რეზინის იზოლაციით 5x4მმ2
H07RN-F 5G6კაბელი რეზინის იზოლაციით 5x6მმ2
კოდი
აღწერა
NYM-J 3x1,5ძალოვანი კაბელი 3x1.5მმ2
NYM-J 3x2,5ძალოვანი კაბელი 3x2.5მმ2
NYM-J 3x4ძალოვანი კაბელი 3x4მმ2
NYM-J 3x6ძალოვანი კაბელი 3x6მმ2
NYM-J 4x1,5ძალოვანი კაბელი 4x1.5მმ2
NYM-J 4x10ძალოვანი კაბელი 4x10მმ2
NYM-J 4x16ძალოვანი კაბელი 4x16მმ2
NYM-J 5x1,5ძალოვანი კაბელიe 5x1.5მმ2
NYM-J 5x10ძალოვანი კაბელი 5x10მმ2
NYM-J 5x16ძალოვანი კაბელი 5x16მმ2
NYM-J 5x2,5ძალოვანი კაბელი 5x2.5მმ2
NYM-J 5x25ძალოვანი კაბელი 5x25მმ2
NYM-J 5x4ძალოვანი კაბელი 5x4მმ2
NYM-J 5x6ძალოვანი კაბელი 5x6მმ2
კოდი
აღწერა
1-CYKY 3x95+50ძალოვანი კაბელი 3x95მმ2
1-CYKY 4x25ძალოვანი კაბელი 4x25მმ2
1-CYKY 4x35ძალოვანი კაბელი 4x35მმ2
1-CYKY 5x25ძალოვანი კაბელი 5x25მმ2
CYKY 12Bx1,5ძალოვანი კაბელი 1x1.5მმ2
CYKY 19Bx1,5ძალოვანი კაბელი 19x1.5მმ2
CYKY 2Bx2,5ძალოვანი კაბელი 2x2.5მმ2
CYKY 3Bx1,5ძალოვანი კაბელი 3x1.5მმ2
CYKY 3Bx2,5ძალოვანი კაბელი 3x2.5მმ2
CYKY 3Bx4ძალოვანი კაბელი 3x4მმ2
CYKY 3Cx10ძალოვანი კაბელი 3x10მმ2
CYKY 3Cx4ძალოვანი კაბელი 3x4მმ2
CYKY 3Cx6ძალოვანი კაბელი 3x6მმ2
CYKY 4Bx6ძალოვანი კაბელი 4x6მმ2
CYKY 4Cx10ძალოვანი კაბელი 4x10
CYKY 4Cx16ძალოვანი კაბელი 4x16მმ2
CYKY 5Bx1,5ძალოვანი კაბელი 5x1.5მმ2
CYKY 5Cx10ძალოვანი კაბელი 5x10მმ2
CYKY 5Cx16ძალოვანი კაბელი 5x16მმ2
CYKY 5Cx2,5ძალოვანი კაბელი 5x2.5მმ2
CYKY 5Cx4ძალოვანი კაბელი 5x4მმ2
CYKY 5Cx6ძალოვანი კაბელი 5x6მმ2
CYKY 7Cx1,5ძალოვანი კაბელი 7x1.5მმ2
NYCWY 4x10ძალოვანი კაბელი 4x10მმ2
NYCWY 4x16ძალოვანი კაბელი 4x16მმ2
NYCWY 4x25ძალოვანი კაბელი 4x25მმ2
NYCWY 4x35ძალოვანი კაბელი 4x35მმ2
NYCWY 4x50ძალოვანი კაბელი 4x50მმ2
NYY-J 12G1,5ძალოვანი კაბელი 12Gx1,5მმ2
NYY-J 1x50ძალოვანი კაბელი 1x50მმ2
NYY-J 3G25rm/16 reძალოვანი კაბელი 3x35+16მმ2
NYY-J 3x120/70ძალოვანი კაბელი 3x120+70მმ2
NYY-J 3x150/70ძალოვანი კაბელი 3x150+70მმ2
NYY-J 3x185/95ძალოვანი კაბელი 3x185+95მმ2
NYY-J 3x240/120ძალოვანი კაბელი 3x240+120მმ2
NYY-J 3x35/16ძალოვანი კაბელი 3x35+16მმ2
NYY-J 3x50/25ძალოვანი კაბელი 3x50+25მმ2
NYY-J 3x70/35ძალოვანი კაბელი 3x70+35მმ2
NYY-J 3x95/50ძალოვანი კაბელი 3x95+50მმ2
NYY-J 4G1,5ძალოვანი კაბელი 4G1.5მმ2
NYY-J 4G2,5ძალოვანი კაბელი 4G2.5მმ2
NYY-J 4x240ძალოვანი კაბელი 4x240მმ2
NYY-J 10x1,5ძალოვანი კაბელი 10x1.5მმ2
NYY-J 12x1,5ძალოვანი კაბელი 12x1.5მმ2
NYY-J 19x1,5ძალოვანი კაბელი 19x1.5მმ2
NYY-J 3x1,5ძალოვანი კაბელი 3x1.5მმ2
NYY-J 3x10ძალოვანი კაბელი 3x10მმ2
NYY-J 3x2,5ძალოვანი კაბელი 3x2.5მმ2
NYY-J 3x4ძალოვანი კაბელი 3x4მმ2
NYY-J 3x6ძალოვანი კაბელი 3x6მმ2
NYY-J 4x1,5ძალოვანი კაბელი 4x1.5მმ2
NYY-J 4x10ძალოვანი კაბელი 4x10მმ2
NYY-J 4x120ძალოვანი კაბელი 4x120მმ2
NYY-J 4x150ძალოვანი კაბელი 4x150მმ2
NYY-J 4x16ძალოვანი კაბელი 4x16მმ2
NYY-J 4x185ძალოვანი კაბელი 4x185მმ2
NYY-J 4x2,5ძალოვანი კაბელი 42.5მმ2
NYY-J 4x25ძალოვანი კაბელი 4x25მმ2
NYY-J 4x35ძალოვანი კაბელი 4x35მმ2
NYY-J 4x4ძალოვანი კაბელი 4x4.0მმ2
NYY-J 4x50ძალოვანი კაბელი 4x50მმ2
NYY-J 4x6ძალოვანი კაბელი 4x6.0მმ2
NYY-J 4x70ძალოვანი კაბელი 4x70მმ2
NYY-J 4x95ძალოვანი კაბელი 4x95მმ2
NYY-J 5x1,5ძალოვანი კაბელი 5x1.5მმ2
NYY-J 5x2,5ძალოვანი კაბელი 5x2.5მმ2
NYY-J 5x4ძალოვანი კაბელი 5x4მმ2
NYY-J 5x6ძალოვანი კაბელი 5x6მმ2
NYY-J 5x10ძალოვანი კაბელი 5x10მმ2
NYY-J 5x16ძალოვანი კაბელი 5x16მმ2
NYY-J 7x1,5ძალოვანი კაბელი 7x1.5მმ2
NYY-J 7x2,5ძალოვანი კაბელი 7x2.5მმ2
კოდი
აღწერა
NYY-O 1x120კაბელი (ერთწვერა) 1x120მმ2
NYY-O 1x150კაბელი (ერთწვერა) 1x150მმ2
NYY-O 1x185კაბელი (ერთწვერა) 1x185მმ2
NYY-O 1x240კაბელი (ერთწვერა) 1x240მმ2
NYY-O 1x35კაბელი (ერთწვერა) 1x35მმ2
NYY-O 1x50კაბელი (ერთწვერა) 1x50მმ2
NYY-O 1x70კაბელი (ერთწვერა) 1x70მმ2
NYY-O 1x95კაბელი (ერთწვერა) 1x95მმ2
კოდი
აღწერა
N2XH-J 3x1,5კაბელი ჰალოგენისგან თავისუფალი 3x1.5 შავი
N2XH-J 3x2,5კაბელი ჰალოგენისგან თავისუფალი 3x2.5 შავი
N2XH-J 3x4კაბელი ჰალოგენისგან თავისუფალი 3x4 შავი
N2XH-J 3x6კაბელი ჰალოგენისგან თავისუფალი 3x6 შავი
N2XH-J 4x1,5კაბელი ჰალოგენისგან თავისუფალი 4x1.5 შავი
N2XH-J 4x25კაბელი ჰალოგენისგან თავისუფალი 4x25 შავი
N2XH-J 4x50კაბელი ჰალოგენისგან თავისუფალი 4x50 შავი
N2XH-J 5x1,5კაბელი ჰალოგენისგან თავისუფალი 5x1.5 შავი
N2XH-J 5x10კაბელი ჰალოგენისგან თავისუფალი 5x10 შავი
N2XH-J 5x16კაბელი ჰალოგენისგან თავისუფალი 5x16 შავი
N2XH-J 5x2,5კაბელი ჰალოგენისგან თავისუფალი 5x2.5 შავი
N2XH-J 5x4კაბელი ჰალოგენისგან თავისუფალი 5x4 შავი
N2XH-J 5x6კაბელი ჰალოგენისგან თავისუფალი 5x6 შავი
კოდი
აღწერა
HHXH-FE180/30 3x1,5 RE ORANGEძალოვანი კაბელი ცეცხლმედეგი E30 3x1.5
JE-H(ST) Bd E30-E90 4x2x0,8ძალოვანი კაბელი ცეცხლმედეგი E90 4x2x0.8
N2XH-FE 180/E 90 5x4 RE ORANGEძალოვანი კაბელი ცეცხლმედეგი 5x4 სტაფილოსფერი
N2XH-FE 180/E 90 5x6 RE ORANGEძალოვანი კაბელი ცეცხლმედეგი 5x6 სტაფილოსფერი
NHXCH 180/E 90 4x25RM/16ძალოვანი კაბელი ცეცხლმედეგი E90 4x25
NHXCH 180/E 90 4x50RM/25ძალოვანი კაბელი ცეცხლმედეგი E90 4x50
NHXH-FE 180/E30 12x1,5 RE ORANGEძალოვანი კაბელი ცეცხლმედეგი E30 12x1.5
NHXH-FE 180/E30 1X150 RE ORANGEძალოვანი კაბელი ცეცხლმედეგი E30 1x150
NHXH-FE 180/E30 1X185 RM ORANGEძალოვანი კაბელი ცეცხლმედეგი E30 1x185
NHXH-FE 180/E30 1X70 RM ORANGEძალოვანი კაბელი ცეცხლმედეგი E30 1x70
NHXH-FE 180/E30 1X95 RM ORANGEძალოვანი კაბელი ცეცხლმედეგი E30 1x95
NHXH-FE 180/E30 3X1.5 RE ORANGEძალოვანი კაბელი ცეცხლმედეგი E30 3x1.5
NHXH-FE 180/E30 3X2.5 RE ORANGEძალოვანი კაბელი ცეცხლმედეგი E30 3x2.5
NHXH-FE 180/E30 4X1.5 RE ORANGEძალოვანი კაბელი ცეცხლმედეგი E30 4x1.5
NHXH-FE 180/E30 4X10 RE ORANGEძალოვანი კაბელი ცეცხლმედეგი E30 4x10
NHXH-FE 180/E30 4X16 RM ORANGEძალოვანი კაბელი ცეცხლმედეგი E30 4x16
NHXH-FE 180/E30 4X2.5 RE ORANGEძალოვანი კაბელი ცეცხლმედეგი E30 4x2.5
NHXH-FE 180/E30 4X25 RE ORANGEძალოვანი კაბელი ცეცხლმედეგი E30 4x25
NHXH-FE 180/E30 4X35 RM ORANGEძალოვანი კაბელი ცეცხლმედეგი E30 4x35
NHXH-FE 180/E30 4X4 RE ORANGEკაბელი ცეცხლმედეგი ძალოვანი E30 4x4
NHXH-FE 180/E30 4X50 RM ORANGEკაბელი ცეცხლმედეგი ძალოვანი E30 4x50
NHXH-FE 180/E30 4X70 RM ORANGEკაბელი ცეცხლმედეგი ძალოვანი E30 4x70
NHXH-FE 180/E30 5X1.5 RE ORANGEკაბელი ცეცხლმედეგი ძალოვანი E30 5x1.5
NHXH-FE 180/E30 5X2.5 RE ORANGEკაბელი ცეცხლმედეგი ძალოვანი E30 5x2.5
NHXH-FE 180/E30 5X4 RE ORANGEკაბელი ცეცხლმედეგი ძალოვანი E30 5x4
NHXH-FE 180/E30 5X6 RE ORANGEკაბელი ცეცხლმედეგი ძალოვანი E30 5x6
NHXH-FE 180/E90 1X16 qmm/rmკაბელი ცეცხლმედეგი ძალოვანი E90 1x16
NHXH-FE 180/E90 1X25 qmm/rmკაბელი ცეცხლმედეგი ძალოვანი E90 1x25
NHXH-FE 180/E90 1X35 qmm/rmკაბელი ცეცხლმედეგი ძალოვანი E90 1x35
NHXH-FE 180/E90 1X50 qmm/rmკაბელი ცეცხლმედეგი ძალოვანი E90 1x50
NHXH-FE 180\E 90 3x4 RE ORANGEკაბელი ცეცხლმედეგი ძალოვანი E90 3x4
NHXH-FE 180\E 90 4x1.5 RE ORANGEკაბელი ცეცხლმედეგი ძალოვანი E90 4x1.5
კოდი
აღწერა
J-2YSTY2X2X0.6სატელეფონო კაბელი 2x2x0.6
J-2YSTY4X2X0.6სატელეფონო კაბელი 4x2x0.6
JYSTY100X2X0.6Tსატელეფონო კაბელი 100x2x0.6
JYSTY10X2X0.6Tსატელეფონო კაბელი 10x2x0.6
JYSTY20X2X0.6Tსატელეფონო კაბელი 20x2x0.6
JYSTY2X2X0,8Tსატელეფონო კაბელი 2x2x0.8
JYSTY2X2X0.6Tსატელეფონო კაბელი 2x2x0.6
JYSTY30X2X0.6Tსატელეფონო კაბელი 30x2x0.6
JYSTY4X2X0,6Tსატელეფონო კაბელი 4x2x0.6
JYSTY4X2X0,8Tსატელეფონო კაბელი 4x2x0.8
JYSTY50X2X0.6Tსატელეფონო კაბელი 50x2x0.6
კოდი
აღწერა
JYSTY1X2X0,8Fსახანძრო კაბელი 1x2x0.8
JYSTY2X2X0,8Fსახანძრო კაბელი 2x2x0.8
კოდი
აღწერა
Coax10 ADAPVCსატელევიზიო კაბელი 1,0მმ2 70% 75ომი
Coax6 CT17SPEსატელევიზიო კაბელი(მაგისტრალური) 1,7მმ 75ომი
Coax9AD11Aსატელევიზიო კაბელი 1,13მმ2 82% 75ომი
Coaxial-RG-11 A\Uსატელევიზიო კაბელი 1,2მმ2 75ომი
Coaxial-RG-6 A\Uსატელევიზიო კაბელი 0.72მმ2 75ომი
KOAXRG213Uსატელევიზიო კაბელი (სატელიტი) 75ომი
KOAXRG59B\Uსატელევიზიო კაბელი 1,0მმ2 70% 75ომი
RG059 B\U MIL-C-17Fსატელევიზიო კაბელი 0,59მმ2 95% 75ომი
TV-RG 11სატელევიზიო კაბელი მაგისტრალური 75ომი
TV-RG 6 ASTELსატელევიზიო კაბელი 0.72მმ2 75ომი
კოდი
აღწერა
JE-Y(ST)Y2X2X0.8კაბელი საწარმოო ელექტრონიკისათვის 2x2x0.8
OLFLEX C100 12G0.75მართვის კაბელი მოქნილი 12x0,75მმ2
OLFLEX C100 25G0.75მართვის კაბელი მოქნილი 25x0,75მმ2
OLFLEX C100 6G0.75მართვის კაბელი მოქნილი 6x0,75მმ2
OLFLEX C100 8G0.75მართვის კაბელი მოქნილი 8x0,75მმ2
OLFLEX C100 CY 4G2,5მართვის კაბელი მოქნილი 4x2.5მმ2
OLFLEX C100 SY 18G0,75მართვის კაბელი მოქნილი ეკრანირებული 18x0,75მმ2
OLFLEX C100 SY 3G1,5მართვის კაბელი მოქნილი ეკრანირებული 3x1,5მმ2
OLFLEX C100 SY 4G1,5მართვის კაბელი მოქნილი ეკრანირებული 4x1,5მმ2
OLFLEX C110 10G1მართვის კაბელი მოქნილი 10x1.0მმ2
OLFLEX C110 12G0,75მართვის კაბელი მოქნილი 12x0,75მმ2
OLFLEX C110 12G1,5მართვის კაბელი მოქნილი 12x1.5მმ2
OLFLEX C110 12G2,5მართვის კაბელი მოქნილი 12x2.5მმ2
OLFLEX C110 12X0,75მართვის კაბელი მოქნილი 12x0.75მმ2
OLFLEX C110 18G1,5მართვის კაბელი მოქნილი 18x1,5მმ2
OLFLEX C110 25G1,5მართვის კაბელი მოქნილი 25x1.5მმ2
OLFLEX C110 3G1მართვის კაბელი მოქნილი 3x1.0მმ2
OLFLEX C110 3G1,5მართვის კაბელი მოქნილი 3x1.5მმ2
OLFLEX C110 3G2,5მართვის კაბელი მოქნილი 3x2.5მმ2
OLFLEX C110 4G0,75მართვის კაბელი მოქნილი 4x0,75მმ2
OLFLEX C110 5G1,5მართვის კაბელი მოქნილი 4x1.5მმ2
OLFLEX C110 7G0,75მართვის კაბელი მოქნილი 7x0,75მმ2
OLFLEX C110 7G1,5მართვის კაბელი მოქნილი 7x1,5მმ2
OLFLEX C110 8G1მართვის კაბელი მოქნილი 8x1.0მმ2
OLFLEX CLASSIC 100 SY 4G4მართვის კაბელი ეკრანირებული 4G4
OLFLEX CLASSIC 110 10G0,75მართვის კაბელი 10G0,75
OLFLEX CLASSIC 110 14G1,5მართვის კაბელი 14G1,5
OLFLEX CLASSIC 110 21G0,75მართვის კაბელი 21G0,75
OLFLEX CLASSIC 110 3G0,75მართვის კაბელი 3G0,75
OLFLEX CLASSIC 110 4G2,5მართვის კაბელი 4G2,5
OLFLEX CLASSIC 110 5G0,75მართვის კაბელი 5G0,75
OLFLEX CLASSIC 110 5G2,5მართვის კაბელი 5G2,5
OLFLEX CLASSIC 110 5G4მართვის კაბელი 5G4
OLFLEX CLASSIC 110 5G6მართვის კაბელი 5G6
OLFLEX CLASSIC 110 SY 18G0,75მართვის კაბელი ეკრანირებული 18G0,75
OLFLEX CLASSIC 115 CY 4G0,75მართვის კაბელი ეკრანირებული 4G0,75
OLFLEX CLASSIC 115 CY 4G2,5მართვის კაბელი ეკრანირებული 4G2,5
OLFLEX ROBUST 210 7G0,5მართვის კაბელი მოქნილი ექსტრემალური გარემო 7x0.5მმ2
UNITRONIC BUS EIB 2x2x0.8მართვის კაბელი EIB კაბელი
UNITRONIC BUS LD 1x2x0.22მართვის კაბელი კაბელი (ეკრანით)
UNITRONIC BUS LD 2x2x0.22მართვის კაბელი კაბელი (ეკრანით)
UNITRONIC BUS PB Yv 1X2X0,64მართვის კაბელი PROFIBUS
UNITRONIC LIYCY 12x0.25კაბელი მონაცემების გადასაცემად (ეკრანით)
UNITRONIC LIYCY 2x0.75კაბელი მონაცემების გადასაცემად (ეკრანით)
UNITRONIC LIYCY 2X1კაბელი მონაცემების გადასაცემად (ეკრანით)
UNITRONIC LIYCY 3x0.75კაბელი მონაცემების გადასაცემად (ეკრანით)
UNITRONIC LIYCY 3X1კაბელი მონაცემების გადასაცემად (ეკრანით)
UNITRONIC LIYCY 4x0.75კაბელი მონაცემების გადასაცემად (ეკრანით)
UNITRONIC LIYCY 4X1კაბელი მონაცემების გადასაცემად (ეკრანით)
UNITRONIC LiYY 2x0,25კაბელი მონაცემების გადასაცემად (ეკრანით)
UNITRONIC LiYY 8x0,25კაბელი მონაცემების გადაცემად (ეკრანით)
© 2018