კოდი
აღწერა
M22-A სამაგრი ადაფტერი
M22-A4 სამაგრი ადაფტერი
კოდი
აღწერა
M22-LC-G საინდიკაციო ნათურის ბუდე მწვანე
M22-LC-R საინდიკაციო ნათურის ბუდე წითელი
M22-LC-Y საინდიკაციო ნათურის ბუდე ყვითელი
კოდი
აღწერა
M22-K01 კონტაქტი დახურული
M22-K10კონტაქტი ღია
კოდი
აღწერა
M22-CK01 კონტაქტი დახურული ჩასარჭობი კონტაქტებით
M22-CK10 კონტაქტი ღია ჩასარჭობი კონტაქტებით
კოდი
აღწერა
M22-D-G ღილაკი მწვანე
M22-D-R ღილაკი წითელი
M22-D-B ღილაკი ლურჯი
M22-D-W ღილაკი თეთრი
M22-D-S ღილაკი შავი
M22-D-G-X1 ღილაკი მწვანე 1
M22-D-R-X0 ღილაკი წითელი 0
კოდი
აღწერა
M22-DDL-GR-X1\X0 ღილაკი 0-1 ერთად
M22-DDL-GR-GB1\GB0 ღილაკი სტ/სტოპ ერთად
კოდი
აღწერა
M22-L-G საინდიკაციო ნათურის ბუდე მწვანე
M22-L-R საინდიკაციო ნათურის ბუდე წითელი
M22-L-B საინდიკაციო ნათურის ბუდე ლურჯი
M22-L-W საინდიკაციო ნათურის ბუდე თეთრი
M22-L-Y
კოდი
აღწერა
M22-WK გადამრთველი ფიქსაციის გარეშე
M22-WK3 მბრუნავი გადამრთველი ფიქსაციის გარეშე 3 პოზ
M22-WKV გადამრთველი ფიქსაციის გარეშე 60xრ
კოდი
აღწერა
M22-WR4 მბრუნავი გადამრთველი 0-1-0-2-0-3-0-4
M22-WRK მბრუნავი გადამრთველი ფიქსაციით 1 პოზ
M22-WRK3 მბრუნავი გადამრთველი ფიქსაციით 3 პოზ
M22-WRLK-G მბრუნავი გადამრთველი ფიქსაციით 1 პოზ მწვანე
M22-WRLK-R მბრუნავი გადამრთველი ფიქსაციით 1 პოზ წითელი
M22-WRLK3-G მბრუნავი გადამრთველი ფიქსაციით 3 პოზ მწვანე
M22-WRLK3-R მბრუნავი გადამრთველი ფიქსაციით 3 პოზ წითელი
M22-WRS გასაღებიანი გადამრთველი
M22-WRS3 გასაღებიანი გადამრთველი 3 პოზ
M22S-WRK მბრუნავი გადამრთველი ფიქსაციით 1 პოზ
M22S-WRK3 მბრუნავი გადამრთველი ფიქსაციით 3 პოზ
კოდი
აღწერა
M22-I1 კორპუსი ერთი ღილაკისათვის
M22-I2 კორპუსი ორი ღილაკისათვის
M22-I3 კორპუსი სამი ღილაკისათვის
M22-I4 კორპუსი ოთხი ღილაკისათვის
M22-I6 კორპუსი ექვსი ღილაკისათვის
M22-IY1 კორპუსი ერთი ღილაკისათვის ყვითელი
კოდი
აღწერა
M22-LED-B ნაურა ლურჯი 24ვ
M22-LED-G ნათურა მწვანე 24ვ
M22-LED-R ნათურა წითელი 24ვ
M22-LED-W ნათურა თეთრი 24ვ
M22-LED230-G ნათურა მწვანე 230ვ
M22-LED230-R ნათურა წითელი 230ვ
M22-LED230-B ნაურა ლურჯი 230ვ
M22-LED230-W ნათურა თეთრი 230ვ
A22-LED-G ნათურა 18-24ვ
A22-LED-R ნათურა 18-24ვ
A22-LED-W ნათურა 18-24ვ
A22-LED-Y ნათურა 18-24ვ
კოდი
აღწერა
M22S-ST-D11 შილდიკი HEN AUTO
M22S-ST-D12 შილდიკი HEND 0 AUTO
M22S-ST-GB0 შილდიკი STOP
M22S-ST-GB1 შილდიკი START
M22S-ST-GB10 შილდიკი OFF ON
M22S-ST-GB11 შილდიკი MAN. AUTO
M22S-ST-GB12 შილდიკი MAN 0 AUTO
M22S-ST-GB5 შილდიკი OFF
M22S-ST-GB6 შილდიკი ON
M22S-ST-GB7 შილდიკი RUN
M22S-ST-GB8 შილდიკი FAULT
M22S-ST-X შილდიკი ცარიელი
M22S-ST-X88 შილდიკი 0 I
M22S-ST-X89 შილდიკი 0 I
M22S-ST-X93 შილდიკი I 0 II
© 2018