კოდი
აღწერა
KLV-U-1\14-F კარადა შ/მ (რკინის კარით) 1 რიxი 14 ავტ
U 1\14 F კარადა შ/მ (რკინის კარით) 1 რიგი 14 ავტ
KLV-U-2\28-F კარადა შ/მ (რკინის კარით) 2 რიგი 28 ავტ
U 2\28 F კარადა შ/მ (რკინის კარით) 2 რიგი 28 ავტ
KLV-U-3\42-F კარადა შ/მ (რკინის კარით) 3 რიგი 42 ავტ
KLV-U-4\56-F კარადა შ/მ (რკინის კარით) 4 რიგი 56 ავტ
KLV-U-2\28-DT კარადა შ/მ (პლასტმასის კარით) 2 რიგი 28 ავტ
KLV-U-TRBS-F\SF SF კარადის კარების სამაxრი კომპლექტი
KLVO8DELUXE1\13 კარადა გ/მ 1 რიგი 13 ავტ
KLVO8DELUXE2\26 კარადა გ/მ 2 რიგი 26 ავტ
O8 Deluxe-1\13 კარადა გ/მ 1 რიგი 13 ავტ
O8 Deluxe-1\13V კარადა გ/მ (გამჭვირვალე კარით) 1 რიგი 13 ავტ
U 1\14 D კარადა შ/მ (პლასტმასის კარით) 1 რიგი 14 ავტ
U 1\14 DT კარადა შ/მ (გამჭვირვალე კარით) 1 რიგი 14 ავტ
U 2\28 D კარადა შ/მ (პლასტმასის კარით) 2 რიგი 28 ავტ
U 3\42 D კარადა შ/მ (პლასტმასის კარით) 3 რიგი 42 ავტ
U 4\56-D საყოფაცხოვრებო კარადები 4რიგი 56ავტ
U 4\56-DT საყოფაცხოვრებო კარადები 4რიგი 56ავტ
კოდი
აღწერა
BC-A-1\13-TW-A კარადა გ/მ 1 რიგი 13 ავტ
BC-A-2\26-TW-A კარადა გ/მ 2 რიგი 26 ავტ
BC-A-3\39-TW-A კარადა გ/მ 3 რიგი 39 ავტ
BC-A-4\52-TW-A კარადა გ/მ 4 რიგი 52 ავტ
BC-A-4\52-TT-A კარადა გ/მ 4 რიგი 52 ავტ xამჭვირვალე
BC-O-1\5-ECO კარადა გ/მ გამჭვირვალე კარით 1 რიგი 5 ავტ
BC-O-1\5-TW-ECO კარადა გ/მ 1 რიგი 5 ავტ
BC-O-1\8-ECO კარადა გ/მ გამჭვირვალე კარით 1 რიგი 8 ავტ
BC-O-1\8-TW-ECO კარადა გ/მ 1 რიგი 8 ავტ
BC-O-1\12-ECO კარადა გ/მ გამჭვირვალე 1რიგი 12 ავტ
BC-O-1\12-TW-ECO კარადა გ\მ 1რიგი 12 ავტ
BC-O-1\18-ECO კარადა გ\მ გამჭვირვალე 1რიგი 18 ავტ
BC-O-1\18-TW-ECO კარადა გ\მ 1რიგი 18 ავტ
BC-O-2\24-ECO კარადა გ\მ გამჭვირვალე 2რიგი 24 ავტ
BC-O-2\24-TW-ECO კარადა გ\მ 2რიგი 24 ავტ
BC-O-2\36-ECO კარადა გ\მ გამჭვირვალე 2რიგი 36 ავტ
BC-O-2\36-TW-ECO კარადა გ\მ 2რიგი 36 ავტ
BC-O-3\36-ECO კარადა გ\მ გამჭვირვალე 3რიგი 36 ავტ
BC-O-3\36-TW-ECO კარადა გ\მ 3რიგი 36 ავტ
BC-O-3\54-ECO კარადა გ\მ გამჭვირვალე 3რიგი 54 ავტ
BC-O-3\54-TW-ECO კარადა გ\მ 3რიგი 54 ავტ
BC-U-1\5-ECO კარადა 5 ადგილიანი, შ\მ გამჭვირვალე კარით 1 რიxი 5 ავტ
BC-U-1\5-TW-ECO კარადა 5 ადგილიანი, შ\მ 1 რიგი 5 ავტ
BC-U-1\8-ECO კარადა შ\მ გამჭვირვალე კარით 1 რიგი 8 ავტ
BC-U-1\8-TW-ECO კარადა შ\მ 1 რიგი 8 ავტ
BC-U-1\12-ECO კარადა შ\მ გამჭვირვალე კარით 1 რიგი 12 ავტ
BC-U-1\12-TW-ECO კარადა შ\მ 1 რიგი 12 ავტ
BC-U-1\18-ECO კარადა შ\მ გამჭვირვალე კარით 1 რიგი 18 ავტ
BC-U-1\18-TW-ECO კარადა შ\მ 1 რიგი 18 ავტ
BC-U-2\24-ECO კარადა შ\მ გამჭვირვალე კარით 2 რიგი 24 ავტ
BC-U-2\24-TW-ECO კარადა შ\მ 2 რიგი 24 ავტ
BC-U-2\36-ECO კარადა შ\მ გამჭვირვალე კარით 2 რიგი 36 ავტ
BC-U-2\36-TW-ECO კარადა შ\მ 2 რიგი 36 ავტ
BC-U-3\36-ECO კარადა შ\მ გამჭვირვალე კარით 3 რიგი 36 ავტ
BC-U-3\36-TW-ECO კარადა შ\მ 3 რიგი 36 ავტ
კოდი
აღწერა
BF-U-3\72-C კარადა შ/მ 3 რიგი 72 ადგილი
BF-U-4\96-C კარადა შ/მ 4 რიგი 96 ადგილი
BF-U-5\120-C კარადა შ/მ 5 რიგი 120 ადგილი
BF-O-3\72-C კარადა გ/მ 3 რიგი 72 ადგილი
BF-O-4\96-C კარადა გ/მ 4 რიგი 96 ადგილი
BF-OT-3\72-C კარადა გ/მ გამჭვივალე კარით
BF-OT-4\96-C კარადა გ/მ გამჭვივალე კარით
BF-UT-3\72-C კარადა შ/მ გამჭვივალე კარით
BF-UT-4\96-C BF-UT-4\96-C კარადა შ/მ გამჭვივალე კარით
BFZ-NZM1-SET ნზმ-ის სამონტაჟო კომპლექტი
BF-U-6\198-C კარადა შ/მ 6 რიგი 198 ადგილი
BF-O-5\120-C კარადა გ/მ 5 რიგი 120 ადგილი
BF-O-6\198-C კარადა გ/მ 6 რიგი 198 ადგილი
კოდი
აღწერა
კოდი
აღწერა
CS-44\200 კარადა გ/მ სამონტაჟო დაფით 400x400x200
CS-34\200კარადა გ/მ სამონტაჟო დაფით 300x400x200
CS-33\150 კარადა გ/მ სამონტაჟო დაფით 300x300x150
CS-46\200 კარადა გ/მ სამონტაჟო დაფით 400x600x200
CS-46\300 კარადა გ/მ სამონტაჟო დაფით 400x600x300
CS-54\200 კარადა გ/მ სამონტაჟო დაფით 400x500x200
CS-64\200 კარადა გ/მ სამონტაჟო დაფით 600x400x200
CS-64\250 კარადა გ/მ სამონტაჟო დაფით 600x400x250
CS-65\200 კარადა გ/მ სამონტაჟო დაფით 600x500x200
CS-68\300 კარადა გ/მ სამონტაჟო დაფით 600x800x300
CS-86\250 კარადა გ/მ სამონტაჟო დაფით 800x600x250
CS-86\300 კარადა გ/მ სამონტაჟო დაფით 800x600x300
CS-88\300 კარადა გ/მ სამონტაჟო დაფით 800x800x300
CS-810\300 კარადა გ/მ სამონტაჟო დაფით 1000x800x300
CS-108\250 კარადა გ/მ სამონტაჟო დაფით 800x1000x250
CS-108\300 კარადა გ/მ სამონტაჟო დაფით 800x1000x300
CS-1210\300 კარადა გ/მ სამონტაჟო დაფით 1000x12000x300
© 2018