კოდი
აღწერა
NH-00\ 6 დნობადი მცველი 6ა
NH-00\ 10 დნობადი მცველი 10ა
NH-00\ 16 დნობადი მცველი 16ა
NH-00\ 20 დნობადი მცველი 20ა
NH-00\ 25 დნობადი მცველი 25ა
NH-00\ 32 დნობადი მცველი 32ა
NH-00\ 35 დნობადი მცველი 35ა
NH-00\ 40 დნობადი მცველი 40ა
NH-00\ 50 დნობადი მცველი 50ა
NH-00\ 63 დნობადი მცველი 63ა
NH-00\ 80 დნობადი მცველი 80ა
NH-00\100 დნობადი მცველი 100ა
NH-00\125 დნობადი მცველი 125ა
NH-00\145 დნობადი მცველი 145ა
NH-00\160 დნობადი მცველი 160ა
NH-1\ 50 დნობადი მცველი 50ა
NH-1\ 63 დნობადი მცველი 63ა
NH-1\ 80 დნობადი მცველი 80ა
NH-1\100 დნობადი მცველი 100ა
NH-1\125 დნობადი მცველი 125ა
NH-1\160 დნობადი მცველი 160ა
NH-1\200 დნობადი მცველი 200ა
NH-1\224 დნობადი მცველი 224ა
NH-1\250 დნობადი მცველი 250ა
NH-2\ 80 დნობადი მცველი 80ა
NH-2\100 დნობადი მცველი 100ა
NH-2\125 დნობადი მცველი 125ა
NH-2\160 დნობადი მცველი 160ა
NH-2\200 დნობადი მცველი 200ა
NH-2\224 დნობადი მცველი 224ა
NH-2\250 დნობადი მცველი 250ა
NH-2\300 დნობადი მცველი 300ა
NH-2\315 დნობადი მცველი 315ა
NH-2\355 დნობადი მცველი 355ა
NH-2\400 დნობადი მცველი 400ა
NH-3\315 დნობადი მცველი 315ა
NH-3\355 დნობადი მცველი 355ა
NH-3\400 დნობადი მცველი 400ა
NH-3\500 დნობადი მცველი 500ა
NH-3\630 დნობადი მცველი 630ა
კოდი
აღწერა
Z-C10\SE-1A\GG დნობადი მცველი 1ა
Z-C10\SE-2A\GG დნობადი მცველი 2ა
Z-C10\SE-6A\GG დნობადი მცველი 6ა
Z-C10\SE-10A\GG დნობადი მცველი 10ა
Z-C10\SE-12A\GG დნობადი მცველი 12ა
Z-C10\SE-16A\GG დნობადი მცველი 16ა
Z-C10\SE-20A\GG დნობადი მცველი 20ა
Z-C10\SE-25A\GG დნობადი მცველი 25ა
Z-C10\SE-32A\GG დნობადი მცველი 32ა
Z-C14\SE-16A\GG დნობადი მცველი 16ა
Z-C14\SE-32A\GG დნობადი მცველი 32ა
Z-C14\SE-40A\GG დნობადი მცველი 40ა
Z-C14\SE-50A\GG დნობადი მცველი 50ა
Z-C22\SE-32A\GG დნობადი მცველი 32ა
Z-C22\SE-40A\GG დნობადი მცველი 40ა
Z-C22\SE-50A\GG დნობადი მცველი 50ა
Z-C22\SE-63A\GG დნობადი მცველი 63ა
Z-C22\SE-80A\GG დნობადი მცველი 80ა
Z-C22\SE-100A\GG დნობადი მცველი 100ა
კოდი
აღწერა
VLC10 1P დნ. მცველის ამომრთველიანი ბუდე 32A-მდე
VLC10 3P დნ. მცველის ამომრთველიანი ბუდე 32A-მდე
VLC14 1P დნ. მცველის ამომრთველიანი ბუდე 50A-მდე
VLC14 3P დნ. მცველის ამომრთველიანი ბუდე 50A-მდე
VLC22 1P დნ. მცველის ამომრთველიანი ბუდე 100A-მდე
VLC22 3P დნ. მცველის ამომრთველიანი ბუდე 100A-მდე
LTS-160\00\1 დნობადი მცველი ამომრთველიანი ბუდე 160ა-მდე
LTS-160\00\3 დნობადი მცველის ამომრთველიანი ბუდე
LTS-160\00\3E დნობადი მცველი ბუდე 160ა-მდე
LTS-250\1\3 დნობადი მცველის ამომრთველიანი ბუდე
LTS-400\2\3 დნობადი მცველის ამომრთველიანი ბუდე
LTS-630\3\3 დნობადი მცველის ამომრთველიანი ბუდე
LTS-160\00\3E-R დნობადი მცველია ბუდე სალტეზე სამაგრი 160ა-მდე
LTS-250\1\3-R დნობადი მცელის ამომრთველიანი ბუდე 60-იანი სალტის
LTS-400\2\3-R დნობადი მცველის ამომრთველიანი ბუდე 60-იანი სალტის
LTS-L\160\00 დნობადი მცველის ვერტიკალური ამომრთველიანი ბუდე 100-იანი სალტის
LTS-L\250\1 დნობადი მცველის ვერტიკალური ამომრთველიანი ბუდე 185-იანი სალტის
LTS-L\400\2 დნობადიმცველის ვერტიკალური ამომრთველიანი ბუდე 185-იანი სალტის
LTS-L\630\3 დნობადი მცველის ვერტიკალური ამომრთველიანი ბუდე 185-იანი სალტის
LTS-LG 1260/3 დნობადი მცველია ბუდე სალტეზე სამაგრი 1250ა-მდე
კოდი
აღწერა
LTS-160\00\1დნობადი მცველი ამომრთველიანი ბუდე 160ა-მდე
LTS-L\160\00დნ. მცველის ვერტიკალური ამომრთველიანი ბუდე 100-იანი სალტის
LTS-L\250\1დნ. მცველის ვერტიკალური ამომრთველიანი ბუდე 185-იანი სალტის
LTS-L\400\2დნ. მცველის ვერტიკალური ამომრთველიანი ბუდე 185-იანი სალტის
კოდი
აღწერა
LTS-160\00\3დნობადი მცველის ამომრთველიანი ბუდე
LTS-160\00\3Eდნობადი მცველი ბუდე 160ა-მდე
LTS-160\00\3E-Rდნობადი მცველია ბუდე სალტეზე სამაგრი 160ა-მდე
LTS-250\1\3დნობადი მცველის ამომრთველიანი ბუდე
LTS-250\1\3-Rდნ. მცელის ამომრთველიანი ბუდე 60-იანი სალტის
LTS-400\2\3დნობადი მცველის ამომრთველიანი ბუდე
LTS-400\2\3-Rდნ. მცველის ამომრთველიანი ბუდე 60-იანი სალტის
LTS-630\3\3დნობადი მცველის ამომრთველიანი ბუდე
LTS-L\630\3დნ. მცველის ვერტიკალური ამომრთველიანი ბუდე 185-იანი სალტის
LTS-LG 1260/3დნობადი მცველია ბუდე სალტეზე სამაგრი 1250ა-მდე
© 2018