კოდი
აღწერა
DILM17-01(230V50/60HZ) კონტაქტორი 17ა დახ. დამხმარე კონტაქტით 7,5kW 230ვაC კოჭით
DILM17-01(230V50HZ) კონტაქტორი 17ა დახ. დამხმარე კონტაქტით 7,5kW 230ვაC კოჭით
DILM17-01(230V50HZ,240V60HZ) კონტაქტორი 17ა დახ. დამხმარე კონტაქტით 7,5kW 230ვაC კოჭით
DILM17-10(230V50/60HZ) კონტაქტორი 17ა ღია დამხმარე კონტაქტით 7,5kW 230აC კოჭით
DILM17-10(230V50HZ) კონტაქტორი 17ა ღია დამხმარე კონტაქტით 7,5kW 230აC კოჭით
DILM17-10(230V50\60HZ) კონტაქტორი 17ა ღია დამხმარე კონტაქტით 7.5kW 24ვაC კოჭით
DILM17-10(230V50HZ,240V60HZ) კონტაქტორი 17ა ღია დამხმარე კონტაქტით 7.5kW 24ვაC კოჭით
DILM25-01(230V50HZ) კონტაქტორი 25ა დახ. დამხმარე კონტაქტით 11kW 230ვაC კოჭით
DILM25-01(230V50HZ) კონტაქტორი 25ა დახ. დამხმარე კონტაქტით 11kW 230ვაC კოჭით
DILM25-01(230V50HZ,240V60HZ) კონტაქტორი 25ა დახ. დამხმარე კონტაქტით 11kW 230ვაC კოჭით
DILM25-10(230V50HZ) კონტაქტორი 25ა ღია დამხმარე კონტაქტით 11kW 230ვაC კოჭით
DILM25-10(230V50\60HZ) კონტაქტორი 25ა ღია დამხმარე კონტაქტით 7.5kW 24ვაC კოჭით
DILM32-01(230V50/60HZ) კონტაქტორი 32ა დახ. დამხმარე კონტაქტით 15kW 230ვაC კოჭით
DILM32-01(230V50HZ) DILM32-01(230V50HZ) კონტაქტორი 32ა დახ. დამხმარე კონტაქტით 15kW 230ვაC კოჭით
DILM32-01(230V50HZ.240V60HZ) კონტაქტორი 32ა დახ. დამხმარე კონტაქტით 15kW 230ვაC კოჭით
DILM32-10(230V50HZ) კონტაქტორი 32ა ღია დამხმარე კონტაქტით 15kW 230ვაC კოჭით
DILM32-10(230V50HZ,240V60HZ) კონტაქტორი 32ა ღია დამხმარე კონტაქტით 7.5kW 24ვაC კოჭით
DILM17-01(RDC240) კონტაქტორი 17ა ღია დამხმარე კონტაქტით 7,5kW 240ვდC კოჭით
DILM17-10(RDC24) კონტაქტორი 17ა დახ. დამხმარე კონტაქტით 7,5kW 240ვდC კოჭით
DILM17-01(RDC24) კონტაქტორი 17ა ღია დამხმარე კონტაქტი 7,5kW 24ვდC კოჭით
DILMC17-10(RDC24) კონტაქტორი 17ა =24ვ კოჭით
DILM32-01(RDC24) კონტაქტორი 17ა დახ. დამხმარე კონტაქტი 7,5kW 24ვდC კოჭით
DILMC25-10(RDC24) კონტაქტორი 9ა =24ვ კოჭით
DILM17-01(24V50/60HZ) კონტაქტორი 17ა დახ. დამხმარე კონტაქტი 7,5kW 24VAC კოჭით
DILM17-10(24V50\60HZ) კონტაქტორი 17ა ღია დამხმარე კონტაქტით 7.5kW 24ვაC კოჭით
DILM32-01(24V50\60HZ) კონტაქტორი 32ა დახ. დამხმარე კონტაქტით 15kW 24ვაC კოჭით
კოდი
აღწერა
DILM80(230V50/60HZ) კონტაქტორი 80ა 37kW 230ვAC კოჭით
DILM80(230V50HZ,240V60HZ) კონტაქტორი 80ა 37kW 230ვ AC კოჭით
DILM95(230V50/60HZ) კონტაქტორი 95ა 45kW 230ვ AC კოჭით
DILM115(RAC240) კონტაქტორი 115ა 55kW
DILM150(RAC240) კონტაქტორი 150ა 75kW
DILM150-22(RAC240) კონტაქტორი 150ა 75kW ღია დახურული დამხმარე კონტაქტით
კოდი
აღწერა
PKZM0-0,63 ძრავის დაცვის ავტომატი 0.4-0.63A
PKZM0-1,6 ძრავის დაცვის ავტომატი 0.63-1.6A
PKZM0-2,5 ძრავის დაცვის ავტომატი 1.6-2.5A
PKZM0-4 ძრავის დაცვის ავტომატი 2.4-4.0A
PKZM0-6,3 ძრავის დაცვის ავტომატი 4.0-6.3A
PKZM0-10 ძრავის დაცვის ავტომატი 6.3-10.0A
PKZM0-12 ძრავის დაცვის ავტომატი 8.0-12.0A
PKZM0-16 ძრავის დაცვის ავტომატი 10.0-16.0A
PKZM0-20 ძრავის დაცვის ავტომატი 16.0-20.0A
PKZM0-25 ძრავის დაცვის ავტომატი 20.0-25.0A
PKZM0-32 ძრავის დაცვის ავტომატი 25.0-32.0A
PKZM4-40 ძრავის დაცვის ავტომატი 32.0-40.0A
PKZM4-50 ძრავის დაცვის ავტომატი 40.0-50.0A
PKZM4-58 ძრავის დაცვის ავტომატი 50.0-58.0A
PKZM4-63 ძრავის დაცვის ავტომატი 55.0-65.0A
კოდი
აღწერა
DILA-XHIC11 დამხმარე კონტაქტი 1 ღია 1დახურული
DILAC-31(24VDC) კონტაქტორი 3 ღია 1 დახურული კონტაქტით6-4ა =24ვ კოჭით
DILAC-40(24VDC) კონტაქტორი 4 ღია კონტაქტით6-4ა =24ვ კოჭით
DIULM25\21(230V50HZ,24 რევერსული კონტაქტორი
DIULM40\11(230V50HZ,24 რევერსული კონტაქტორი
კოდი
აღწერა
NZMB1-M80 ძრავის დაცვის ავტომატი 80ა
NZMB1-M100 ძრავის დაცვის ავტომატი
NZMB2-M125 ძრავის დაცვის ავტომატი
NZMB2-M160 ძრავის დაცვის ავტომატი
NZMB2-M200 ძრავის დაცვის ავტომატი
NZMN2-ME220 ძრავის დაცვის ავტომატი
NZMN3-ME350 ძრავის დაცვის ავტომატი
NZMN3-ME450 ძრავის დაცვის ავტომატი
კოდი
აღწერა
DILEM-01-G(24VDC) კონტაქტორი 9ა 3 ღია 1 დახ. კონტაქტით 4,0kW 24ვდC კოჭით
DILEM-10(230V50HZ) კონტაქტორი 4kW
DILEM-10-G(24VDC) კონტაქტორი 9ა 4 ღია კონტაქტით 4,0kW 24ვდC კოჭით
DILEM12-10(230V50/60HZ) კონტაქტორი 12ა 4-ი კონტაქტით 5,5kW 230VAC კოჭით
DILEM12-10(24V50/60HZ) კონტაქტორი 12ა 4-ი კონტაქტით 5,5kW 24VAC კოჭით
DILEM12-10-G(24VDC) კონტაქტორი 12ა 4-ი კონტაქტით 5,5kW 24VDC კოჭით
DILER-22 (230V მინი კონტაქტორი 3ა
DILER-22-C(230V50\60HZ) მინი კონტაქტორი 3ა
DILER-22-G(220VDC) კონტაქტორი 2 ღია 2 დახურული ონტაქტით 4kW 220ვდC კოჭით
DILER-22-G(24VDC) კონტაქტორი 2 ღია 2 დახურული ონტაქტით 4kW 24ვდC კოჭით
04DILE დამხმარე კონტაქტი
11DILE დამხმარე კონტაქტი
11DILEM დამხმარე კონტაქტი
13DILE დამხმარე კონტაქტი
MVDILE მექანიკური ბლოკირება
კოდი
აღწერა
NHI11-PKZ0 დამხმარე კონტაქტი გვერდითი 1 ღია 1 დახურული
NHI21-PKZ0 დამხმარე კონტაქტი გვერდითი
NHI-E-11-PKZ0 დამხმარე კონტაქტი 1 ღია 1 დახურული
კოდი
აღწერა
ZB150-70\KK თბური დაცვა 70ა
ZB150-100\KK თბური დაცვა 100ა
Z5-100\KK3 თბური დაცვა 100ა
ZB12-1 თბური დაცვა 4ა
ZB12-10 თბური დაცვა 10ა
ZB12-12 თბური დაცვა 12ა
ZB12-2,4 თბური დაცვა 4ა
ZB12-4 თბური დაცვა 4ა
ZB12-6 თბური დაცვა 6ა
ZB32-10 თბური დაცვა 10ა
ZB32-16 თბური დაცვა 16ა
ZB32-24 თბური დაცვა 24ა
ZB32-32 თბური დაცვა 32ა
ZB32-XEZ თბური დაცვის სამაგრი ბაზა
ZB65-24 თბური დაცვა 24ა
ZB65-40 თბური დაცვა 40ა
ZB65-57 თბური დაცვა 57ა
ZB65-65 თბური დაცვა 65ა
ZB65-75 თბური დაცვა 75ა
Z00-10 თბური დაცვა
Z00-16 თბური დაცვა
Z00-24 თბური დაცვა
Z00-4 თბური დაცვა
Z00-6 თბური დაცვა
Z1-16 თბური დაცვა
კოდი
აღწერა
Z-MS-0,63\3 ძრავის დაცვის ავტომატები 3 პოლუსა
Z-MS-0.16\3 ძრავის დაცვის ავტომატები 3 პოლუსა
Z-MS-0.25\3 ძრავის დაცვის ავტომატები 3 პოლუსა
Z-MS-1,0\3 ძრავის დაცვის ავტომატები 3 პოლუსა
Z-MS-1.6\3 ძრავის დაცვის ავტომატები 3 პოლუსა
Z-MS-10\3 ძრავის დაცვის ავტომატები 3 პოლუსა
Z-MS-16\3 ძრავის დაცვის ავტომატები 3 პოლუსა
Z-MS-2.5\3 ძრავის დაცვის ავტომატები 3 პოლუსა
Z-MS-25\3 ძრავის დაცვის ავტომატები 3 პოლუსა
Z-MS-4.0\3 ძრავის დაცვის ავტომატები 3 პოლუსა
Z-MS-40\3 ძრავის დაცვის ავტომატები 3 პოლუსა
Z-MS-6,3\3 ძრავის დაცვის ავტომატები 3 პოლუსა
კოდი
აღწერა
DILM185\22(RA250) კონტაქტორი 185ა 95kW ღია დახურული დამხმარე კონტაქტით
DILM225\22RA250 კონტაქტორი 110kW ღია დახურული დამხმარე კონტაქტით
DILM250\22RA250 კონტაქტორი 132kW ღია დახურული დამხმარე კონტაქტით
DILM300\22(RA250) კონტაქტორი 160kW ღია დახურული დამხმარე კონტაქტით
DILM400\22(RA250) კონტაქტორი 200kW ღია დახურული დამხმარე კონტაქტით
DILM500\22RA250 კონტაქტორი 250kW ღია დახურული დამხმარე კონტაქტით
DILM580\22RA250 კონტაქტორი 315kW ღია დახურული დამხმარე კონტაქტით
კოდი
აღწერა
DILM40(230V50HZ) კონტაქტორი 40ა 18,5kW 230ვ AC კოჭით
DILM40(230V50HZ,240V60HZ) კონტაქტორი 40ა 18,5kW 230ვ AC კოჭით
DILM50(230V50HZ) კონტაქტორი 50ა 22kW 230ვ AC კოჭით
DILM50(48V50HZ) კონტაქტორი 50ა 22kW 48ვ AC კოჭით
DIL2AM(24V50HZ) კონტაქტორი 30kW
DILM65(230V50HZ,240V60HZ) კონტაქტორი 65ა 30kW 230ვაC კოჭით
DILM65(230V50HZ) კონტაქტორი 65ა 30kW 230ვAC კოჭით
DILM65(RDC240) კონტაქტორი 65ა 30kW 240ვDC კოჭით
DILM72(230V50HZ) კონტაქტორი 72ა 30kW 230ვAC კოჭით
DILM72(230V50HZ,240V60HZ) კონტაქტორი 72ა 30kW 230ვAC კოჭით
კოდი
აღწერა
SE-GV2ME07 ძრავის დაცვის ავტომატი 1.6-2.5ა
SE-GV2ME08 ძრავის დაცვის ავტომატი 2.5-4.0ა
SE-GV2ME20 ძრავის დაცვის ავტომატი 13-18ა
SE-GV2ME21 ძრავის დაცვის ავტომატი 17-23ა
SE-GV2ME22 ძრავის დაცვის ავტომატი 20-25ა
© 2018