კოდი
აღწერა
Z-MS-0,16\2 ძრავის დაცვის ავტომატები 2 პოლუსა
Z-MS-0,25\2 ძრავის დაცვის ავტომატები 2 პოლუსა
Z-MS-0,63\2 ძრავის დაცვის ავტომატები 2 პოლუსა
Z-MS-6,3\2 ძრავის დაცვის ავტომატები 2 პოლუსა
Z-MS-1,0\2 ძრავის დაცვის ავტომატები 2 პოლუსა
Z-MS-1,6\2 ძრავის დაცვის ავტომატები 2 პოლუსა
Z-MS-2,5\2 ძრავის დაცვის ავტომატები 2 პოლუსა
Z-MS-4,0\2 ძრავის დაცვის ავტომატები 2 პოლუსა
კოდი
აღწერა
NZMB1-M80 ძრავის დაცვის ავტომატი 80ა
NZMB1-M100 ძრავის დაცვის ავტომატი
NZMB2-M125 ძრავის დაცვის ავტომატი
NZMB2-M160 ძრავის დაცვის ავტომატი
NZMB2-M200 ძრავის დაცვის ავტომატი
NZMN2-ME220 ძრავის დაცვის ავტომატი
NZMN3-ME350 ძრავის დაცვის ავტომატი
NZMN3-ME450 ძრავის დაცვის ავტომატი
კოდი
აღწერა
SE-LA1KN11 დამხმარე კონტაქტი 1 ღია 1 დახურული
SE-LA1KN22 დამხმარე კონტაქტი 2 ღია 2 დახურული
SE-LAD9R1 D09-D38 კონტაქტორების მექანიკური ბლოკირება
SE-LC1D09M7 კონტაქტორი 9ა 4.0კვტ 230V AC კოჭით
SE-LC1D18M7 კონტაქტორი 18ა 7.5კვტ 230V AC კოჭით
SE-LC1D25M7 კონტაქტორი 25ა 11კვტ 230V AC კოჭით
SE-LC1D38M7 კონტაქტორი 38ა 18.5კვტ 230V AC კოჭით
SE-LC1K0601M7 კონტაქტორი 6ა 2.2კვტ +1NC 230V AC კოჭით
SE-LC1K0610M7 კონტაქტორი 6ა 2.2კვტ +1NO 230V AC კოჭით
SE-LC1K0901B7 კონტაქტორი 9ა 4.0კვტ +1NC 24V AC კოჭით
SE-LC1K0901M7 კონტაქტორი 9ა 4.0კვტ +1NC 230V AC კოჭით
SE-LC1K0910M7 კონტაქტორი 9ა 4.0კვტ +1NO 230V AC კოჭით
SE-LC1K1201M7 კონტაქტორი 12ა 5.5კვტ +1NC 230V AC კოჭით
SE-LC1K1210B7 კონტაქტორი 12ა 5.5კვტ +1NC 24V AC კოჭით
SE-LC1K1210M7 კონტაქტორი 12ა 5.5კვტ +1NO 230V AC კოჭით
SE-LC1K1601M7 კონტაქტორი 16ა 7.5კვტ +1NC 230V AC კოჭით
SE-LC1K1610M7 კონტაქტორი 16ა 7.5კვტ +1NO 230V AC კოჭით
SE-LP1K1210BD კონტაქტორი 12ა 5.5კვტ +1NC 24V DC კოჭით
კოდი
აღწერა
DILM12-XSPD 15-250ვ DC დიოდი
DILM32-XHI11-S დამხმარე კონტაქტი გვერდითი 1 ღია 1 დახურული
DILM32-XHI11 დამხმარე კონტაქტი 1 ღია 1 დახურული
DILM32-XHI22 დამხმარე კონტაქტი 2 ღია 2 დახურული
DILM150-XHI20 დამხმარე კონტაქტი 2 ღია
DILM150-XHI22 დამხმარე კონტაქტი 2 ღია 2 დახურული
DILM150-XHI31 დამხმარე კონტაქტი 3 ღია 1 დახურული
DILM150-XHI11 დამხმარე კონტაქტი 1 ღია 1 დახურული
DILM1000-XHI11-SI დამხმარე კონტაქტი გვერდითი 1 ღია 1 დახურული
DILM820-XHI11V- დამხმარე კონტაქტი
DILM820-XHI11SA დამხმარე კონტაქტი
DILM12-XMV კონტაქტორების მექანიკური ბლოკირება
DILM32-XMV კონტაქტორების მექანიკური ბლოკირება
DILM65-XMV კონტაქტორების მექანიკური ბლოკირება
DILM150-XMV მექანიკური ბლოკირება
DILM500-XMV კონტაქტორის მექანიკური ბლოკირება
DILM32-XVB კონტაქტორების გადასაბმელი
DILM150-XVB კონტაქტორების გადასაბმელი
DILM820-XHI11SI დამხმარე კონტაქტი
DILM95-XSP(230V50HZ) კონტაქტორის კოჭა 230ვ 50ჰც
J-DIL4M(230V50H კონტაქტორის კოჭა 230ვ
11DIL დამხმარე კონტაქტი
11DILM დამხმარე კონტაქტი
11SDILM დამხმარე კონტაქტი
11SIDILM დამხმარე კონტაქტი
13DIL დამხმარე კონტაქტი
კოდი
აღწერა
DILMP20(230V50HZ) კონტაქტორი 20ა ოთხი ღია კონტაქტით 230ვაC კოჭით
DILM7-01(230V50HZ) კონტაქტორი 7ა დახ. დამხმარე კონტაქტით 3,0kW 230ვაC კოჭით
DILM7-01(230V50HZ,240V60HZ) კონტაქტორი 7ა დახ. დამხმარე კონტაქტით 3,0kW 230ვაC კოჭით
DILM7-10(230V50/60HZ) კონტაქტორი 7ა ღია დამხმარე კონტაქტით 3,0kW 230ვაC კოჭით
DILM7-10(230V50HZ,240V60HZ) კონტაქტორი 7ა ღია დამხმარე კონტაქტით 3,0kW 230ვაC კოჭით
DILM9-01(230V50/60HZ) კონტაქტორი 9ა ღია დამხმარე კონტაქტით 3,0kW 230ვაC კოჭით
DILM9-01(230V50HZ) კონტაქტორი 9ა დახ. დამხმარე კონტაქტით 4,0kW 230ვაC კოჭით
DILM9-10(230V50HZ,240V60HZ) კონტაქტორი 9ა ღია დამხმარე კონტაქტით 3,0kW 230ვაC კოჭით
DILM12-01(230V50/60HZ) კონტაქტორი 12ა დახ. დამხმარე კონტაქტით 5,5kW 230ვაC კოჭით
DILM12-01(230V50HZ,240V60HZ) კონტაქტორი 12ა დახ. დამხმარე კონტაქტით 5,5kW 230ვაC კოჭით
DILM12-10(230V50HZ,240V60HZ) კონტაქტორი 12ა ღია დამხმარე კონტაქტით 3,0kW 230ვაC კოჭით
DILM15-01(230V50/60HZ) კონტაქტორი 15ა დახ, დამხმარე კონტაქტით 7,0kW 230ვაC კოჭით
DILM15-10(230V50/60HZ) კონტაქტორი 15ა ღია დამხმარე კონტაქტით 7,0kW 230ვაC კოჭით
DILM7-10(24VDC) კონტაქტორი 7ა ღია დამხმარე კონტაქტით 3,0kW 24VDC კოჭით
DILM9-10(24VDC) კონტაქტორი 9ა ღია დამხმარე კონტაქტით 4,0kW 24DC კოჭით
DILMC9-10(24VDC) კონტაქტორი 9ა =24ვ კოჭით
DILMC9-01(24VDC) კონტატორი 9ა =24ვ
DILM9-10(24V50\60HZ) კონტაქტორი 9ა ღია დამხმარე კონტაქტით 4,0kW 24ვAC კოჭით
კოდი
აღწერა
SE-GV2ME07 ძრავის დაცვის ავტომატი 1.6-2.5ა
SE-GV2ME08 ძრავის დაცვის ავტომატი 2.5-4.0ა
SE-GV2ME20 ძრავის დაცვის ავტომატი 13-18ა
SE-GV2ME21 ძრავის დაცვის ავტომატი 17-23ა
SE-GV2ME22 ძრავის დაცვის ავტომატი 20-25ა
კოდი
აღწერა
DILM17-01(230V50/60HZ) კონტაქტორი 17ა დახ. დამხმარე კონტაქტით 7,5kW 230ვაC კოჭით
DILM17-01(230V50HZ) კონტაქტორი 17ა დახ. დამხმარე კონტაქტით 7,5kW 230ვაC კოჭით
DILM17-01(230V50HZ,240V60HZ) კონტაქტორი 17ა დახ. დამხმარე კონტაქტით 7,5kW 230ვაC კოჭით
DILM17-10(230V50/60HZ) კონტაქტორი 17ა ღია დამხმარე კონტაქტით 7,5kW 230აC კოჭით
DILM17-10(230V50HZ) კონტაქტორი 17ა ღია დამხმარე კონტაქტით 7,5kW 230აC კოჭით
DILM17-10(230V50\60HZ) კონტაქტორი 17ა ღია დამხმარე კონტაქტით 7.5kW 24ვაC კოჭით
DILM17-10(230V50HZ,240V60HZ) კონტაქტორი 17ა ღია დამხმარე კონტაქტით 7.5kW 24ვაC კოჭით
DILM25-01(230V50HZ) კონტაქტორი 25ა დახ. დამხმარე კონტაქტით 11kW 230ვაC კოჭით
DILM25-01(230V50HZ) კონტაქტორი 25ა დახ. დამხმარე კონტაქტით 11kW 230ვაC კოჭით
DILM25-01(230V50HZ,240V60HZ) კონტაქტორი 25ა დახ. დამხმარე კონტაქტით 11kW 230ვაC კოჭით
DILM25-10(230V50HZ) კონტაქტორი 25ა ღია დამხმარე კონტაქტით 11kW 230ვაC კოჭით
DILM25-10(230V50\60HZ) კონტაქტორი 25ა ღია დამხმარე კონტაქტით 7.5kW 24ვაC კოჭით
DILM32-01(230V50/60HZ) კონტაქტორი 32ა დახ. დამხმარე კონტაქტით 15kW 230ვაC კოჭით
DILM32-01(230V50HZ) DILM32-01(230V50HZ) კონტაქტორი 32ა დახ. დამხმარე კონტაქტით 15kW 230ვაC კოჭით
DILM32-01(230V50HZ.240V60HZ) კონტაქტორი 32ა დახ. დამხმარე კონტაქტით 15kW 230ვაC კოჭით
DILM32-10(230V50HZ) კონტაქტორი 32ა ღია დამხმარე კონტაქტით 15kW 230ვაC კოჭით
DILM32-10(230V50HZ,240V60HZ) კონტაქტორი 32ა ღია დამხმარე კონტაქტით 7.5kW 24ვაC კოჭით
DILM17-01(RDC240) კონტაქტორი 17ა ღია დამხმარე კონტაქტით 7,5kW 240ვდC კოჭით
DILM17-10(RDC24) კონტაქტორი 17ა დახ. დამხმარე კონტაქტით 7,5kW 240ვდC კოჭით
DILM17-01(RDC24) კონტაქტორი 17ა ღია დამხმარე კონტაქტი 7,5kW 24ვდC კოჭით
DILMC17-10(RDC24) კონტაქტორი 17ა =24ვ კოჭით
DILM32-01(RDC24) კონტაქტორი 17ა დახ. დამხმარე კონტაქტი 7,5kW 24ვდC კოჭით
DILMC25-10(RDC24) კონტაქტორი 9ა =24ვ კოჭით
DILM17-01(24V50/60HZ) კონტაქტორი 17ა დახ. დამხმარე კონტაქტი 7,5kW 24VAC კოჭით
DILM17-10(24V50\60HZ) კონტაქტორი 17ა ღია დამხმარე კონტაქტით 7.5kW 24ვაC კოჭით
DILM32-01(24V50\60HZ) კონტაქტორი 32ა დახ. დამხმარე კონტაქტით 15kW 24ვაC კოჭით
კოდი
აღწერა
DILA-XHIC11 დამხმარე კონტაქტი 1 ღია 1დახურული
DILAC-31(24VDC) კონტაქტორი 3 ღია 1 დახურული კონტაქტით6-4ა =24ვ კოჭით
DILAC-40(24VDC) კონტაქტორი 4 ღია კონტაქტით6-4ა =24ვ კოჭით
DIULM25\21(230V50HZ,24 რევერსული კონტაქტორი
DIULM40\11(230V50HZ,24 რევერსული კონტაქტორი
კოდი
აღწერა
Z-MS-0,63\3 ძრავის დაცვის ავტომატები 3 პოლუსა
Z-MS-0.16\3 ძრავის დაცვის ავტომატები 3 პოლუსა
Z-MS-0.25\3 ძრავის დაცვის ავტომატები 3 პოლუსა
Z-MS-1,0\3 ძრავის დაცვის ავტომატები 3 პოლუსა
Z-MS-1.6\3 ძრავის დაცვის ავტომატები 3 პოლუსა
Z-MS-10\3 ძრავის დაცვის ავტომატები 3 პოლუსა
Z-MS-16\3 ძრავის დაცვის ავტომატები 3 პოლუსა
Z-MS-2.5\3 ძრავის დაცვის ავტომატები 3 პოლუსა
Z-MS-25\3 ძრავის დაცვის ავტომატები 3 პოლუსა
Z-MS-4.0\3 ძრავის დაცვის ავტომატები 3 პოლუსა
Z-MS-40\3 ძრავის დაცვის ავტომატები 3 პოლუსა
Z-MS-6,3\3 ძრავის დაცვის ავტომატები 3 პოლუსა
კოდი
აღწერა
ZB150-70\KK თბური დაცვა 70ა
ZB150-100\KK თბური დაცვა 100ა
Z5-100\KK3 თბური დაცვა 100ა
ZB12-1 თბური დაცვა 4ა
ZB12-10 თბური დაცვა 10ა
ZB12-12 თბური დაცვა 12ა
ZB12-2,4 თბური დაცვა 4ა
ZB12-4 თბური დაცვა 4ა
ZB12-6 თბური დაცვა 6ა
ZB32-10 თბური დაცვა 10ა
ZB32-16 თბური დაცვა 16ა
ZB32-24 თბური დაცვა 24ა
ZB32-32 თბური დაცვა 32ა
ZB32-XEZ თბური დაცვის სამაგრი ბაზა
ZB65-24 თბური დაცვა 24ა
ZB65-40 თბური დაცვა 40ა
ZB65-57 თბური დაცვა 57ა
ZB65-65 თბური დაცვა 65ა
ZB65-75 თბური დაცვა 75ა
Z00-10 თბური დაცვა
Z00-16 თბური დაცვა
Z00-24 თბური დაცვა
Z00-4 თბური დაცვა
Z00-6 თბური დაცვა
Z1-16 თბური დაცვა
კოდი
აღწერა
DILEM-01-G(24VDC) კონტაქტორი 9ა 3 ღია 1 დახ. კონტაქტით 4,0kW 24ვდC კოჭით
DILEM-10(230V50HZ) კონტაქტორი 4kW
DILEM-10-G(24VDC) კონტაქტორი 9ა 4 ღია კონტაქტით 4,0kW 24ვდC კოჭით
DILEM12-10(230V50/60HZ) კონტაქტორი 12ა 4-ი კონტაქტით 5,5kW 230VAC კოჭით
DILEM12-10(24V50/60HZ) კონტაქტორი 12ა 4-ი კონტაქტით 5,5kW 24VAC კოჭით
DILEM12-10-G(24VDC) კონტაქტორი 12ა 4-ი კონტაქტით 5,5kW 24VDC კოჭით
DILER-22 (230V მინი კონტაქტორი 3ა
DILER-22-C(230V50\60HZ) მინი კონტაქტორი 3ა
DILER-22-G(220VDC) კონტაქტორი 2 ღია 2 დახურული ონტაქტით 4kW 220ვდC კოჭით
DILER-22-G(24VDC) კონტაქტორი 2 ღია 2 დახურული ონტაქტით 4kW 24ვდC კოჭით
04DILE დამხმარე კონტაქტი
11DILE დამხმარე კონტაქტი
11DILEM დამხმარე კონტაქტი
13DILE დამხმარე კონტაქტი
MVDILE მექანიკური ბლოკირება
კოდი
აღწერა
DILM80(230V50/60HZ) კონტაქტორი 80ა 37kW 230ვAC კოჭით
DILM80(230V50HZ,240V60HZ) კონტაქტორი 80ა 37kW 230ვ AC კოჭით
DILM95(230V50/60HZ) კონტაქტორი 95ა 45kW 230ვ AC კოჭით
DILM115(RAC240) კონტაქტორი 115ა 55kW
DILM150(RAC240) კონტაქტორი 150ა 75kW
DILM150-22(RAC240) კონტაქტორი 150ა 75kW ღია დახურული დამხმარე კონტაქტით
© 2018