კოდი
აღწერა
SE-LV429630 ავტომატური ამომრთველი 3P3D TM100D NSX100F
SE-LV430630 ავტომატური ამომრთველი 3P3D TM160D NSX160F
SE-LV430631 ავტომატური ამომრთველი 3P3D TM125D NSX160F
SE-LV431630 ავტომატური ამომრთველი 3P3D TM250D NSX250F
SE-LV431631 ავტომატური ამომრთველი 3P3D TM200D NSX250F
SE-LV432693 ავტომატური ამომრთველი 3P3D MICROLOGIC 2.3 400A NSX400N
SE-LV432893 ავტომატური ამომრთველი 3P3D MICROLOGIC 2.3 630A NSX630N
SE-NT12H13PML2AHH Masterpact 1250A 42kA ჰორიზონტალური გამოსვლები
SE-NW32H13PML2AHH ატომატურიpact 1250A 42kA ჰორიზონტა ამომრთველი 3200ა
კოდი
აღწერა
PL6-B6\3 ავტომატური ამომრთველი 6ა 3 პოლუსა
PL6-B63\3 ავტომატური ამომრთველი 63ა 3 პოლუსა
PL6-C4\3 ავტომატური ამომრთველი 4ა 3 პოლუსა
PL6-C6\3 ავტომატური ამომრთველი 6ა 3 პოლუსა
PL6-C10\3 ავტომატური ამომრთველი 10ა 3 პოლუსა
PL6-C16\3 ავტომატური ამომრთველი 16ა 3 პოლუსა
PL6-C20\3 ავტომატური ამომრთველი 20ა 3 პოლუსა
PL6-C25\3 ავტომატური ამომრთველი 25ა 3 პოლუსა
PL6-C32\3 ავტომატური ამომრთველი 32ა 3 პოლუსა
PL6-C40\3 ავტომატური ამომრთველი 40ა 3 პოლუსა
PL6-C50\3 ავტომატური ამომრთველი 50ა 3 პოლუსა
PL6-C63\3 ავტომატური ამომრთველი 63ა 3 პოლუსა
კოდი
აღწერა
CFI6-40\2\003 დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF6-25\2\003 დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF6-25\2\003 დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF6-40\2\003 დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF6-63\2\003 დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF6-25\4\003 დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF6-40\4\003 დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF6-63\4\003 დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF7-100\4\003 დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF7-16\2\001 დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF7-25\2\003-A-DE დიფერენც. გაჟონვის რელე ავტომატის ფუნქციით
PF7-25\4\003 დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF7-25\4\003-A-DE დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF7-40\4\003 დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF7-63\4\003 დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF7-80\4\0.03 დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF7-80\4\003 დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF6-25\2\01 დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF6-25\4\01 დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF6-40\2\01 დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF6-40\4\01 დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF6-63\2\01 დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF6-63\4\01 დიფერენც. გაჟონვის რელე
CKN6-32\1N\B\003 დიფერენც. გაჟონვის რელე ავტომატის ფუნქციით
CKN6-32\1N\C\003 დიფერენც. გაჟონვის რელე ავტომატის ფუნქციით
CKN6-40\1N\C\003 დიფერენც. გაჟონვის რელე ავტომატის ფუნქციით
F7-25\2\0,03 დიფერენც. გაჟონვის რელე ავტომატის ფუნქციით
F7-40\2\0,03 დიფერენც. გაჟონვის რელე ავტომატის ფუნქციით
FL7-20\1N\0,03\ დიფერენც. გაჟონვის რელე ავტომატის ფუნქციით
FL7-25\1N\0,03\ დიფერენც. გაჟონვის რელე ავტომატის ფუნქციით
FL7-32\1N\0.03\ დიფერენც. გაჟონვის რელე ავტომატის ფუნქციით
FL7-6\1N\0,03\B დიფერენც. გაჟონვის რელე ავტომატის ფუნქციით
PFL7-10\1N\B\003 დიფ რელე ავტომატის ფუნქციით
PFL7-16\1N\B\03 დიფ რელე ავტომატის ფუნქციით
PFL7-25\1N\B\003 დიფ რელე ავტომატის ფუნქციით
PFL7-32\1N\B\003 დიფ რელე ავტომატის ფუნქციით
PFL7-40\1N\B\003 დიფ რელე ავტომატის ფუნქციით
PFL6-10\1N\B\003 დიფ რელე ავტომატის ფუნქციით
PFL6-16\1N\B\003 დიფ რელე ავტომატის ფუნქციით
PFL6-20\1N\B\003 დიფ რელე ავტომატის ფუნქციით
PFL6-25\1N\B\003 დიფ რელე ავტომატის ფუნქციით
PFL6-25\1N\C\003 დიფ რელე ავტომატის ფუნქციით
PFL6-32\1N\C\003 დიფ რელე ავტომატის ფუნქციით
PFL6-40\1N\C\003 დიფ რელე ავტომატის ფუნქციით
PFL6-6\1N\B\003 დიფ რელე ავტომატის ფუნქციით
PFL4-10\1N\B\003 დიფ რელე ავტომატის ფუნქციით
PFL4-16\1N\B\003 დიფ რელე ავტომატის ფუნქციით
PFL4-20\1N\B\003 დიფ რელე ავტომატის ფუნქციით
PFL4-25\1N\B\003 დიფ რელე ავტომატის ფუნქციით
PFL4-32\1N\B\003 დიფ რელე ავტომატის ფუნქციით
PFNM-100\4\0.03 დიფერენც. გაჟონვის რელე
კოდი
აღწერა
BZMB1-A50-BT ავტომატური ამომრთველი 50ა 25კა
BZMB1-A50-BT ავტომატური ამომრთველი 50ა 25კა
BZMB1-A63-BT ავტომატური ამომრთველი 63ა 25კა
BZMB1-A80-BT ავტომატური ამომრთველი 80ა 25კა
BZMB1-A100-BT ავტომატური ამომრთველი 100ა 25კა
BZMB2-A160 ავტომატური ამომრთველი 160ა 25კა
BZMB2-A200 ავტომატური ამომრთველი 200ა 25კა
BZMB2-A250 ავტომატური ამომრთველი 250ა 25კა
კოდი
აღწერა
PL6-B2\1ავტომატური ამომრთველი 2ა 1 პოლუსა
PL6-B4\1ავტომატური ამომრთველი 4ა 1 პოლუსა
PL6-B6\1 ავტომატური ამომრთველი 6ა 1 პოლუსა
PL6-B10\1 ავტომატური ამომრთველი 10ა 1 პოლუსა
PL6-B13\1 ავტომატური ამომრთველი 13ა 1 პოლუსა
PL6-B16\1 ავტომატური ამომრთველი 16ა 1 პოლუსა
PL6-B20\1 ავტომატური ამომრთველი 20ა 1 პოლუსა
PL6-B25\1 ავტომატური ამომრთველი 25ა 1 პოლუსა
PL6-B32\1 ავტომატური ამომრთველი 32ა 1 პოლუსა
PL6-B40\1 ავტომატური ამომრთველი 40ა 1 პოლუსა
PL6-C2\1 ავტომატური ამომრთველი 2ა 1 პოლუსა
PL6-C4\1 ავტომატური ამომრთველი 4ა 1 პოლუსა
PL6-C6\1 ავტომატური ამომრთველი 6ა 1 პოლუსა
PL6-C10\1 ავტომატური ამომრთველი 10ა 1 პოლუსა
PL6-C13\1 ავტომატური ამომრთველი 13ა 1 პოლუსა
PL6-C16\1 ავტომატური ამომრთველი 16ა 1 პოლუსა
PL6-C20\1 ავტომატური ამომრთველი 20ა 1 პოლუსა
PL6-C25\1 ავტომატური ამომრთველი 25ა 1 პოლუსა
PL6-C32\1 ავტომატური ამომრთველი 32ა 1 პოლუსა
PL6-C40\1 ავტომატური ამომრთველი 40ა 1 პოლუსა
PL6-C50\1 ავტომატური ამომრთველი 50ა 1 პოლუსა
PL6-C63\1 ავტომატური ამომრთველი 63ა 1 პოლუსა
კოდი
აღწერა
PL7-C2\3 ავტომატური ამომრთველი 3პოლუსა 2ა
PL7-C6\3 ავტომატური ამომრთველი 6ა 3 პოლუსა
PL7-C10\3 ავტომატური ამომრთველი 3პოლუსა 10ა
PL7-C16\3 ავტომატური ამომრთველი 2ა 3 პოლუსა
PL7-C25\3 ავტომატური ამომრთველი 25ა 3 პოლუსა
PL7-C32\3 ავტომატური ამომრთველი 32ა 3 პოლუსა
PL7-C40\3 ავტომატური ამომრთველი 40ა 3 პოლუსა
PL7-C63\3 ავტომატური ამომრთველი 63ა 3 პოლუსა
PL7-B 6\3 ავტომატური ამომრთველი 6ა 3 პოლუსა
PL7-B10\3 ავტომატური ამომრთველი 10ა 3 პოლუსა
PL7-B16\3 ავტომატური ამომრთველი 16ა 3 პოლუსა
PL7-B20\3 ავტომატური ამომრთველი 20ა 3 პოლუსა
PL7-B25\3 ავტომატური ამომრთველი 25ა 3 პოლუსა
PL7-B32\3 ავტომატური ამომრთველი 32ა 3 პოლუსა
PL7-B40\3 ავტომატური ამომრთველი 40ა 3 პოლუსა
PL7-B50\3 ავტომატური ამომრთველი 50ა 3 პოლუსა
PL7-B63\3 ავტომატური ამომრთველი 63ა 3 პოლუსა
კოდი
აღწერა
Ex9BN B1ავტომატური ამომრთველი 6კა 1ა 2პოლუსა
Ex9BN B2ავტომატური ამომრთველი 6კა 2ა 2პოლუსა
Ex9BN B3ავტომატური ამომრთველი 6კა 3ა 2პოლუსა
Ex9BN B4ავტომატური ამომრთველი 6კა 4ა 2პოლუსა
Ex9BN B6ავტომატური ამომრთველი 6კა 6ა 2პოლუსა
Ex9BN B8ავტომატური ამომრთველი 6კა 8ა 2პოლუსა
Ex9BN B10ავტომატური ამომრთველი 6კა 10ა 2პოლუსა
Ex9BN B13ავტომატური ამომრთველი 6კა 13ა 2პოლუსა
Ex9BN B16ავტომატური ამომრთველი 6კა 16ა 2პოლუსა
Ex9BN B20ავტომატური ამომრთველი 6კა 20ა 2პოლუსა
Ex9BN B25ავტომატური ამომრთველი 6კა 25ა 2პოლუსა
Ex9BN B32ავტომატური ამომრთველი 6კა 32ა 2პოლუსა
Ex9BN B40ავტომატური ამომრთველი 6კა 40ა 2პოლუსა
Ex9BN B50ავტომატური ამომრთველი 6კა 50ა 2პოლუსა
Ex9BN B63ავტომატური ამომრთველი 6კა 63ა 2პოლუსა
Ex9BN C1ავტომატური ამომრთველი 6კა 1ა 2პოლუსა
Ex9BN C2ავტომატური ამომრთველი 6კა 2ა 2პოლუსა
Ex9BN C3ავტომატური ამომრთველი 6კა 3ა 2პოლუსა
Ex9BN C4ავტომატური ამომრთველი 6კა 4ა 2პოლუსა
Ex9BN C6ავტომატური ამომრთველი 6კა 6ა 2პოლუსა
Ex9BN C8ავტომატური ამომრთველი 6კა 8ა 2პოლუსა
Ex9BN C10ავტომატური ამომრთველი 6კა 10ა 2პოლუსა
Ex9BN C13ავტომატური ამომრთველი 6კა 13ა 2პოლუსა
Ex9BN C16ავტომატური ამომრთველი 6კა 16ა 2პოლუსა
Ex9BN C20ავტომატური ამომრთველი 6კა 20ა 2პოლუსა
Ex9BN C25ავტომატური ამომრთველი 6კა 25ა 2პოლუსა
Ex9BN C32ავტომატური ამომრთველი 6კა 32ა 2პოლუსა
Ex9BN C40ავტომატური ამომრთველი 6კა 40ა 2პოლუსა
Ex9BN C50ავტომატური ამომრთველი 6კა 50ა 2პოლუსა
Ex9BN C63ავტომატური ამომრთველი 6კა 63ა 2პოლუსა
კოდი
აღწერა
Z-ASA\24 დამოუკიდებელი მომხსნელი 24ვ
Z-ASA\230 დამოუკიდებელი მომხსნელი 230ვ
Z-LHASA\230 დამოუკიდებელი მომხსნელი 230ვ
Z7-USA\230 დამოუკიდებელი მომხსნელი 230ვ
Z-HK დამხმარე კონტაქტი PL6,PL7
Z-LHK დამხმარე კონტაქტი PLHT
Z-AHK დამხმარე კონტაქტი Z-MS
Z-NHK დამხმარე კონტაქტი Z-MS, PL6, PL7
ZP-IHK დამხმარე კონტაქტი PL6, PL7
კოდი
აღწერა
PLHT-C63\3 ავტომატური ამომრთველი 63ა 3 პოლუსა
PLHT-C80\3 ავტომატური ამომრთველი 80ა 3 პოლუსა
PLHT-C100\3 ავტომატური ამომრთველი 100ა 3 პოლუსა
PLHT-C125\3 ავტომატური ამომრთველი 125ა 3 პოლუსა
კოდი
აღწერა
BZMB1-A50-BT ავტომატური ამომრთველი 50ა 25კა
BZMB1-A63-BT ავტომატური ამომრთველი 63ა 25კა
BZMB1-A80-BT ავტომატური ამომრთველი 80ა 25კა
BZMB1-A100-BT ავტომატური ამომრთველი 100ა 25კა
BZMB2-A160 ავტომატური ამომრთველი 160ა 25კა
BZMB2-A200 ავტომატური ამომრთველი 200ა 25კა
BZMB2-A250 ავტომატური ამომრთველი 250ა 25კა
კოდი
აღწერა
PL7-C 6\2 ავტომატური ამომრთველი 6ა 2 პოლუსა
PL7-C40\2 ავტომატური ამომრთველი 40ა 2 პოლუსა
PL7-C63\2 ავტომატური ამომრთველი 63ა 2 პოლუსა
PL7-B 6\2 ავტომატური ამომრთველი 6ა 2 პოლუსა
PL7-B16\2 ავტომატური ამომრთველი 16ა 2 პოლუსა
PL7-B32\2 ავტომატური ამომრთველი 32ა 2 პოლუსა
PL7-B63\2 ავტომატური ამომრთველი 63ა 2 პოლუსა
კოდი
აღწერა
IS-32\2 გამთიშველი
IS-40\2 გამთიშველი
IS-63\2 გამთიშველი
IS-80\2 გამთიშველი
IS-100\2 გამთიშველი
IS-25\3 გამთიშველი
IS-32\3 გამთიშველი
IS-40\3 გამთიშველი
IS-63\3 გამთიშველი
IS-80\3 გამთიშველი
IS-100\3 გამთიშველი
IS-125\3 გამთიშველი
IS-25\4 გამთიშველი
IS-32\4 გამთიშველი
IS-40\4 გამთიშველი
IS-63\4 გამთიშველი
IS-80\4 გამთიშველი
IS-100\4 გამთიშველი
IS-125\4 გამთიშველი
© 2017