კოდი
აღწერა
PL7-C 6\2 ავტომატური ამომრთველი 6ა 2 პოლუსა
PL7-C40\2 ავტომატური ამომრთველი 40ა 2 პოლუსა
PL7-C63\2 ავტომატური ამომრთველი 63ა 2 პოლუსა
PL7-B 6\2 ავტომატური ამომრთველი 6ა 2 პოლუსა
PL7-B16\2 ავტომატური ამომრთველი 16ა 2 პოლუსა
PL7-B32\2 ავტომატური ამომრთველი 32ა 2 პოლუსა
PL7-B63\2 ავტომატური ამომრთველი 63ა 2 პოლუსა
კოდი
აღწერა
SE-LV429630 ავტომატური ამომრთველი 3P3D TM100D NSX100F
SE-LV430630 ავტომატური ამომრთველი 3P3D TM160D NSX160F
SE-LV430631 ავტომატური ამომრთველი 3P3D TM125D NSX160F
SE-LV431630 ავტომატური ამომრთველი 3P3D TM250D NSX250F
SE-LV431631 ავტომატური ამომრთველი 3P3D TM200D NSX250F
SE-LV432693 ავტომატური ამომრთველი 3P3D MICROLOGIC 2.3 400A NSX400N
SE-LV432893 ავტომატური ამომრთველი 3P3D MICROLOGIC 2.3 630A NSX630N
SE-NT12H13PML2AHH Masterpact 1250A 42kA ჰორიზონტალური გამოსვლები
SE-NW32H13PML2AHH ატომატურიpact 1250A 42kA ჰორიზონტა ამომრთველი 3200ა
კოდი
აღწერა
PL7-C 1\1 ავტომატური ამომრთველი 2ა 1 პოლუსა
PL7-C 2\1 ავტომატური ამომრთველი 2ა 1 პოლუსა
PL7-C 6\1 ავტომატური ამომრთველი 2ა 1 პოლუსა
PL7-C10\1 ავტომატური ამომრთველი 10ა 1 პოლუსა
PL7-C16\1 ავტომატური ამომრთველი 16ა 1 პოლუსა
PL7-C20\1 ავტომატური ამომრთველი 20ა 1 პოლუსა
PL7-C25\1 ავტომატური ამომრთველი 25ა 1 პოლუსა
PL7-C32\1 ავტომატური ამომრთველი 32ა 1 პოლუსა
PL7-B4\1-HS ავტომატური ამომრთველი 4ა 1 პოლუსა მართვის წრედებისათვის
PL7-B 4\1 ავტომატური ამომრთველი 4ა 1 პოლუსა
PL7-B 6\1 ავტომატური ამომრთველი 6ა 1 პოლუსა
PL7-B10\1 ავტომატური ამომრთველი 10ა 1 პოლუსა
PL7-B16\1 ავტომატური ამომრთველი 16ა 1 პოლუსა
PL7-B20\1 ავტომატური ამომრთველი 20ა 1 პოლუსა
PL7-B25\1 ავტომატური ამომრთველი 25ა 1 პოლუსა
PL7-B32\1 ავტომატური ამომრთველი 32ა 1 პოლუსა
კოდი
აღწერა
PLHT-C 80\1 ავტომატური ამომრთველი 80ა 1 პოლუსა
PLHT-C80\1 ავტომატური ამომრთველი 80ა 1 პოლუსა
PLHT-C100\1 ავტომატური ამომრთველი 100ა 1 პოლუსა
LH -125\1\C ავტომატური ამომრთველი 125ა 1 პოლუსა
PLHT-C125\1 ავტომატური ამომრთველი 125ა 1 პოლუსა
კოდი
აღწერა
Ex9BN B1ავტომატური ამომრთველი 6კა 1ა 1პოლუსა
Ex9BN B2 ავტომატური ამომრთველი 6კა 2ა 1პოლუსა
Ex9BN B3ავტომატური ამომრთველი 6კა 3ა 1პოლუსა
Ex9BN B4ავტომატური ამომრთველი 6კა 4ა 1პოლუსა
Ex9BN B6ავტომატური ამომრთველი 6კა 6ა 1პოლუსა
Ex9BN B8ავტომატური ამომრთველი 6კა 8ა 1პოლუსა
Ex9BN B10ავტომატური ამომრთველი 6კა 10ა 1პოლუსა
Ex9BN B13ავტომატური ამომრთველი 6კა 13ა 1პოლუსა
Ex9BN B16ავტომატური ამომრთველი 6კა 16ა 1პოლუსა
Ex9BN B20ავტომატური ამომრთველი 6კა 20ა 1პოლუსა
Ex9BN B25ავტომატური ამომრთველი 6კა 25ა 1პოლუსა
Ex9BN B32ავტომატური ამომრთველი 6კა 32ა 1პოლუსა
Ex9BN B40ავტომატური ამომრთველი 6კა 40ა 1პოლუსა
Ex9BN B50ავტომატური ამომრთველი 6კა50ა 1პოლუსა
Ex9BN B63ავტომატური ამომრთველი 6კა 63ა 1პოლუსა
Ex9BN C1ავტომატური ამომრთველი 6კა 1ა 1პოლუსა
Ex9BN C2ავტომატური ამომრთველი 6კა 2ა 1პოლუსა
Ex9BN C3ავტომატური ამომრთველი 6კა 3ა 1პოლუსა
Ex9BN C4ავტომატური ამომრთველი 6კა 4ა 1პოლუსა
Ex9BN C6ავტომატური ამომრთველი 6კა 6ა 1პოლუსა
Ex9BN C8ავტომატური ამომრთველი 6კა 8ა 1პოლუსა
Ex9BN C10ავტომატური ამომრთველი 6კა 10ა 1პოლუსა
Ex9BN C13ავტომატური ამომრთველი 6კა 13ა 1პოლუსა
Ex9BN C16ავტომატური ამომრთველი 6კა 16ა 1პოლუსა
Ex9BN C20ავტომატური ამომრთველი 6კა 20ა 1პოლუსა
Ex9BN C25ავტომატური ამომრთველი 6კა 25ა 1პოლუსა
Ex9BN C32ავტომატური ამომრთველი 6კა 32ა 1პოლუსა
Ex9BN C40ავტომატური ამომრთველი 6კა 40ა 1პოლუსა
Ex9BN C50ავტომატური ამომრთველი 6კა 50ა 1პოლუსა
Ex9BN C63ავტომატური ამომრთველი 6კა 63ა 1პოლუსა
Ex9BN B1ავტომატური ამომრთველი 6კა 1ა 1+Nპოლუსა
Ex9BN B2ავტომატური ამომრთველი 6კა 2ა 1+Nპოლუსა
Ex9BN B3ავტომატური ამომრთველი 6კა 3ა 1+Nპოლუსა
Ex9BN B4ავტომატური ამომრთველი 6კა 4ა 1+Nპოლუსა
Ex9BN B6ავტომატური ამომრთველი 6კა 6ა 1+Nპოლუსა
Ex9BN B8ავტომატური ამომრთველი 6კა 8ა 1+Nპოლუსა
Ex9BN B10ავტომატური ამომრთველი 6კა 10ა 1+Nპოლუსა
Ex9BN B13ავტომატური ამომრთველი 6კა 13ა 1+Nპოლუსა
Ex9BN B16ავტომატური ამომრთველი 6კა 16ა 1+Nპოლუსა
Ex9BN B20ავტომატური ამომრთველი 6კა 20ა 1+Nპოლუსა
Ex9BN B25ავტომატური ამომრთველი 6კა 25ა 1+Nპოლუსა
Ex9BN B32ავტომატური ამომრთველი 6კა 32ა 1+Nპოლუსა
Ex9BN B40ავტომატური ამომრთველი 6კა 40ა 1+Nპოლუსა
Ex9BN B50ავტომატური ამომრთველი 6კა 50ა 1+Nპოლუსა
Ex9BN B63ავტომატური ამომრთველი 6კა 63ა 1+Nპოლუსა
Ex9BN C1ავტომატური ამომრთველი 6კა 1ა 1+Nპოლუსა
Ex9BN C2ავტომატური ამომრთველი 6კა 2ა 1+Nპოლუსა
Ex9BN C3ავტომატური ამომრთველი 6კა 3ა 1+Nპოლუსა
Ex9BN C4ავტომატური ამომრთველი 6კა 4ა 1+Nპოლუსა
Ex9BN C6ავტომატური ამომრთველი 6კა 6ა 1+Nპოლუსა
Ex9BN C8ავტომატური ამომრთველი 6კა 8ა 1+Nპოლუსა
Ex9BN C10ავტომატური ამომრთველი 6კა 10ა 1+Nპოლუსა
Ex9BN C13ავტომატური ამომრთველი 6კა 13ა 1+Nპოლუსა
Ex9BN C16ავტომატური ამომრთველი 6კა 16ა 1+Nპოლუსა
Ex9BN C20ავტომატური ამომრთველი 6კა 20ა 1+Nპოლუსა
Ex9BN C25ავტომატური ამომრთველი 6კა 25ა 1+Nპოლუსა
Ex9BN C32ავტომატური ამომრთველი 6კა 32ა 1+Nპოლუსა
Ex9BN C40ავტომატური ამომრთველი 6კა 40ა 1+Nპოლუსა
Ex9BN C50ავტომატური ამომრთველი 6კა 50ა 1+Nპოლუსა
Ex9BN C63ავტომატური ამომრთველი 6კა 63ა 1+Nპოლუსა
კოდი
აღწერა
CFI6-40\2\003 დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF6-25\2\003 დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF6-25\2\003 დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF6-40\2\003 დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF6-63\2\003 დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF6-25\4\003 დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF6-40\4\003 დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF6-63\4\003 დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF7-100\4\003 დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF7-16\2\001 დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF7-25\2\003-A-DE დიფერენც. გაჟონვის რელე ავტომატის ფუნქციით
PF7-25\4\003 დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF7-25\4\003-A-DE დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF7-40\4\003 დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF7-63\4\003 დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF7-80\4\0.03 დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF7-80\4\003 დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF6-25\2\01 დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF6-25\4\01 დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF6-40\2\01 დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF6-40\4\01 დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF6-63\2\01 დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF6-63\4\01 დიფერენც. გაჟონვის რელე
CKN6-32\1N\B\003 დიფერენც. გაჟონვის რელე ავტომატის ფუნქციით
CKN6-32\1N\C\003 დიფერენც. გაჟონვის რელე ავტომატის ფუნქციით
CKN6-40\1N\C\003 დიფერენც. გაჟონვის რელე ავტომატის ფუნქციით
F7-25\2\0,03 დიფერენც. გაჟონვის რელე ავტომატის ფუნქციით
F7-40\2\0,03 დიფერენც. გაჟონვის რელე ავტომატის ფუნქციით
FL7-20\1N\0,03\ დიფერენც. გაჟონვის რელე ავტომატის ფუნქციით
FL7-25\1N\0,03\ დიფერენც. გაჟონვის რელე ავტომატის ფუნქციით
FL7-32\1N\0.03\ დიფერენც. გაჟონვის რელე ავტომატის ფუნქციით
FL7-6\1N\0,03\B დიფერენც. გაჟონვის რელე ავტომატის ფუნქციით
PFL7-10\1N\B\003 დიფ რელე ავტომატის ფუნქციით
PFL7-16\1N\B\03 დიფ რელე ავტომატის ფუნქციით
PFL7-25\1N\B\003 დიფ რელე ავტომატის ფუნქციით
PFL7-32\1N\B\003 დიფ რელე ავტომატის ფუნქციით
PFL7-40\1N\B\003 დიფ რელე ავტომატის ფუნქციით
PFL6-10\1N\B\003 დიფ რელე ავტომატის ფუნქციით
PFL6-16\1N\B\003 დიფ რელე ავტომატის ფუნქციით
PFL6-20\1N\B\003 დიფ რელე ავტომატის ფუნქციით
PFL6-25\1N\B\003 დიფ რელე ავტომატის ფუნქციით
PFL6-25\1N\C\003 დიფ რელე ავტომატის ფუნქციით
PFL6-32\1N\C\003 დიფ რელე ავტომატის ფუნქციით
PFL6-40\1N\C\003 დიფ რელე ავტომატის ფუნქციით
PFL6-6\1N\B\003 დიფ რელე ავტომატის ფუნქციით
PFL4-10\1N\B\003 დიფ რელე ავტომატის ფუნქციით
PFL4-16\1N\B\003 დიფ რელე ავტომატის ფუნქციით
PFL4-20\1N\B\003 დიფ რელე ავტომატის ფუნქციით
PFL4-25\1N\B\003 დიფ რელე ავტომატის ფუნქციით
PFL4-32\1N\B\003 დიფ რელე ავტომატის ფუნქციით
PFNM-100\4\0.03 დიფერენც. გაჟონვის რელე
კოდი
აღწერა
PL6-B2\1ავტომატური ამომრთველი 2ა 1 პოლუსა
PL6-B4\1ავტომატური ამომრთველი 4ა 1 პოლუსა
PL6-B6\1 ავტომატური ამომრთველი 6ა 1 პოლუსა
PL6-B10\1 ავტომატური ამომრთველი 10ა 1 პოლუსა
PL6-B13\1 ავტომატური ამომრთველი 13ა 1 პოლუსა
PL6-B16\1 ავტომატური ამომრთველი 16ა 1 პოლუსა
PL6-B20\1 ავტომატური ამომრთველი 20ა 1 პოლუსა
PL6-B25\1 ავტომატური ამომრთველი 25ა 1 პოლუსა
PL6-B32\1 ავტომატური ამომრთველი 32ა 1 პოლუსა
PL6-B40\1 ავტომატური ამომრთველი 40ა 1 პოლუსა
PL6-C2\1 ავტომატური ამომრთველი 2ა 1 პოლუსა
PL6-C4\1 ავტომატური ამომრთველი 4ა 1 პოლუსა
PL6-C6\1 ავტომატური ამომრთველი 6ა 1 პოლუსა
PL6-C10\1 ავტომატური ამომრთველი 10ა 1 პოლუსა
PL6-C13\1 ავტომატური ამომრთველი 13ა 1 პოლუსა
PL6-C16\1 ავტომატური ამომრთველი 16ა 1 პოლუსა
PL6-C20\1 ავტომატური ამომრთველი 20ა 1 პოლუსა
PL6-C25\1 ავტომატური ამომრთველი 25ა 1 პოლუსა
PL6-C32\1 ავტომატური ამომრთველი 32ა 1 პოლუსა
PL6-C40\1 ავტომატური ამომრთველი 40ა 1 პოლუსა
PL6-C50\1 ავტომატური ამომრთველი 50ა 1 პოლუსა
PL6-C63\1 ავტომატური ამომრთველი 63ა 1 პოლუსა
კოდი
აღწერა
SE-12468 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 1P 6A B
SE-12469 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 1P 10A B
SE-12470 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 1P 16A B
SE-12471 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 1P 20A B
SE-12472 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 1P 25A B
SE-12473 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 1P 32A B
SE-12593 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 1P 50A C
SE-12594 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 1P 63A C
SE-12595 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 2P 50A C
SE-12596 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 2P 63A C
SE-12597 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 3P 50A C
SE-12598 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 3P 63A C
SE-12769 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 3P 40A C
SE-12778 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 3P 6A C
SE-12779 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 3P 10A C
SE-12780 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 3P 16A C
SE-12781 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 3P 20A C
SE-12782 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 3P 25A C
SE-12783 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 3P 32A C
SE-12911 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 1P 6A C
SE-12912 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 1P 10A C
SE-12913 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 1P 16A C
SE-12914 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 1P 20A C
SE-12915 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 1P 25A C
SE-12916 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 1P 32A C
SE-12917 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 1P 40A C
SE-12989 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 2P 40A C
SE-12991 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 2P 6A C
SE-12992 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 2P 10A C
SE-12993 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 2P 16A C
SE-12994 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 2P 20A C
SE-12995 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 2P 25A C
SE-12996 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 2P 32A C
SE-A9F74116 ავტომატური ამომრთველი iC60 16ა ერთპოლუსა
SE-A9F74332 ავტომატური ამომრთველი iC60 32ა სამპოლუსა
კოდი
აღწერა
LZMC1-A50-I ავტომატური ამომრთველი 50ა
LZMC1-A40-I ავტომატური ამომრთველი 40ა
LZMC1-A32-I ავტომატური ამომრთველი 32ა
LZMC1-A25-I ავტომატური ამომრთველი 25ა
LZMC1-A20-I ავტომატური ამომრთველი 20ა
LZMC1-A63-I ავტომატური ამომრთველი 63ა
LZMC1-A80-I ავტომატური ამომრთველი 80ა
LZMC1-A100-I ავტომატური ამომრთველი 100ა
LZMC1-A125-I ავტომატური ამომრთველი 125ა
LZMC1-A160-I ავტომატური ამომრთველი 160ა
LZMC2-A160-I ავტომატური ამომრთველი 160ა
LZMC2-A200-I ავტომატური ამომრთველი 200ა
LZMC2-A250-I ავტომატური ამომრთველი 250ა
LZMC2-A300-I ავტომატური ამომრთველი 300ა
LZMN3-A320-I ავტომატური ამომრთველი 320ა
LZMN3-A400-I ავტომატური ამომრთველი 400ა
LZMN3-A500-I ავტომატური ამომრთველი 500ა
LZMN3-AE630-I ავტომატური ამომრთველი 630ა
LZMN4-AE800-I ავტომატური ამომრთველი 800ა
LZMN4-AE1000-I ავტომატური ამომრთველი 1000ა
LZMN4-AE1250-I ავტომატური ამომრთველი 1250ა
LN1-63-I გამთიშველი 63ა
LN1-100-I გამთიშველი 100ა
LN1-125-I გამთიშველი 125ა
LN1-160-I გამთიშველი 160ა
LN2-160-I გამთიშველი 160ა
LN2-200-I გამთიშველი 200ა
LN2-250-I გამთიშველი 250ა
LN3-400-I გამთიშველი 400ა
LN3-630-I გამთიშველი 630ა
LN4-800-I გამთიშველი 800ა
LN4-1000-I გამთიშველი 1000ა
LN4-1250-I გამთიშველი 1250ა
LN4-1600-I გამთიშველი 1600ა
კოდი
აღწერა
PLHT-C63\3 ავტომატური ამომრთველი 63ა 3 პოლუსა
PLHT-C80\3 ავტომატური ამომრთველი 80ა 3 პოლუსა
PLHT-C100\3 ავტომატური ამომრთველი 100ა 3 პოლუსა
PLHT-C125\3 ავტომატური ამომრთველი 125ა 3 პოლუსა
კოდი
აღწერა
NZMN1-A20 ტომატური ამომრთველი 20ა
NZMN1-A25 ავტომატური ამომრთველი 25ა
NZMN1-A32 ავტომატური ამომრთველი 32ა
NZMN1-A50 ავტომატური ამომრთველი 50ა
NZMN1-A63 ავტომატური ამომრთველი 63ა
NZMN1-A80 ავტომატური ამომრთველი 80ა
NZMN2-4-A160 ავტომატური ამომრთველი 160ა
NZMN2-VE250 ავტომატური ამომრთველი 800ა
NZMN3-4-AE400 ავტომატური ამომრთველი 3+N 400ა
NZMN3-4-AE630 ავტომატური ამომრთველი 3+N 630ა
NZMN3-AE400 ავტომატური ამომრთველი 400ა
NZMN3-AE630 ავტომატური ამომრთველი 630ა
NZMN3-VE400 ავტომატური ამომრთველი 400ა
NZMH3-AE400 ავტომატური ამომრთველი 400ა
NZMH3-AE630 ავტომატური ამომრთველი 630ა
NZMH4-AE1600 ავტომატური ამომრთველი 1600ა
NZMH4-VE630 ავტომატური ამომრთველი 630ა
NZML4-VE800 ავტომატური ამომრთველი 800ა
NZMN4-AE800 ავტომატური ამომრთველი 800ა
NZMH4-VE800 ავტომატური ამომრთველი 800ა
NZMN4-AE1000 ავტომატური ამომრთველი 1000ა
NZMN4-4-AE800 ავტომატური ამომრთველი 3+N 800ა
NZMN4-4-VE1000 ავტომატური ამომრთველი 3+N 1000ა
NZMN4-4-AE1250 ავტომატური ამომრთველი 3+N 1250ა
NZMN4-4-VE1600 ავტომატური ამომრთველი 3+N 1600ა
კოდი
აღწერა
Ex9BN B1ავტომატური ამომრთველი 6კა 1ა 2პოლუსა
Ex9BN B2ავტომატური ამომრთველი 6კა 2ა 2პოლუსა
Ex9BN B3ავტომატური ამომრთველი 6კა 3ა 2პოლუსა
Ex9BN B4ავტომატური ამომრთველი 6კა 4ა 2პოლუსა
Ex9BN B6ავტომატური ამომრთველი 6კა 6ა 2პოლუსა
Ex9BN B8ავტომატური ამომრთველი 6კა 8ა 2პოლუსა
Ex9BN B10ავტომატური ამომრთველი 6კა 10ა 2პოლუსა
Ex9BN B13ავტომატური ამომრთველი 6კა 13ა 2პოლუსა
Ex9BN B16ავტომატური ამომრთველი 6კა 16ა 2პოლუსა
Ex9BN B20ავტომატური ამომრთველი 6კა 20ა 2პოლუსა
Ex9BN B25ავტომატური ამომრთველი 6კა 25ა 2პოლუსა
Ex9BN B32ავტომატური ამომრთველი 6კა 32ა 2პოლუსა
Ex9BN B40ავტომატური ამომრთველი 6კა 40ა 2პოლუსა
Ex9BN B50ავტომატური ამომრთველი 6კა 50ა 2პოლუსა
Ex9BN B63ავტომატური ამომრთველი 6კა 63ა 2პოლუსა
Ex9BN C1ავტომატური ამომრთველი 6კა 1ა 2პოლუსა
Ex9BN C2ავტომატური ამომრთველი 6კა 2ა 2პოლუსა
Ex9BN C3ავტომატური ამომრთველი 6კა 3ა 2პოლუსა
Ex9BN C4ავტომატური ამომრთველი 6კა 4ა 2პოლუსა
Ex9BN C6ავტომატური ამომრთველი 6კა 6ა 2პოლუსა
Ex9BN C8ავტომატური ამომრთველი 6კა 8ა 2პოლუსა
Ex9BN C10ავტომატური ამომრთველი 6კა 10ა 2პოლუსა
Ex9BN C13ავტომატური ამომრთველი 6კა 13ა 2პოლუსა
Ex9BN C16ავტომატური ამომრთველი 6კა 16ა 2პოლუსა
Ex9BN C20ავტომატური ამომრთველი 6კა 20ა 2პოლუსა
Ex9BN C25ავტომატური ამომრთველი 6კა 25ა 2პოლუსა
Ex9BN C32ავტომატური ამომრთველი 6კა 32ა 2პოლუსა
Ex9BN C40ავტომატური ამომრთველი 6კა 40ა 2პოლუსა
Ex9BN C50ავტომატური ამომრთველი 6კა 50ა 2პოლუსა
Ex9BN C63ავტომატური ამომრთველი 6კა 63ა 2პოლუსა
© 2018