კომპანია ინსტა დაარსდა 1998 წლის თებერვალში. კომპანიის პროფილია ელექტრო სისტემების, სატელეკომუნიკაციო და ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემების პროექტირება და მონტაჟი, ასევე შენობის და ინდუსტრიული ავტომატიზაციის კონცეფციების შექმნა, პროგრამირება, ექსპლუატაციაში გაშვება და შემდგომი მომსახურება.

ინსტა-ს გააჩნია საკუთარი საწყობი და სპეციალიზირებული მაღაზიები თბილისში.

ოფიციალური პარტნიორი და დისტრიბუტორია კომპანია EATON-ის საქართველოში, ასევე კომპანია Siemens (IA, LV, BT), Lapp-Kabel (კაბელები), JUNG (ჩამრთვლების და როზეტების სისტემები), MENNEKES (ჩანგლები და როზეტები), TYCO Electronics (ქუროები და საიზოლაციო მასალა), PHOENIX CONTACT (კლემები) და RZB (სანათები).

ინსტა თანამშრომლობს ისეთ კომპანიებთან როგორებიცაა Draka Kabel (კაბელები), OBO Bettermann, SCHRACK SECONET (ხანძარსაწინააღმდეგო სიტემები), F-Tronic, Hensel, Arnocanali, KOPOS, Greenpower (გენერატორები), ORTEA (სტაბილიზატორები და ტრანსფორმატორები), BEZ (ტრანსფორმატორები), OMS (სანათები) და სხვა.

ინსტა-ს სპეციალისტების გუნდი, რომელიც 100-მდე კვალიფიცირებული თანამშრომლისგან შედგება, ევროპული სტანდარტების შესაბამისად ახორციელებს სამონტაჟო და საპროექტო სამუშაოებს.

ინსტა-ს ინჟინრები ყოველწლიურად ესწრებიან პარტნიორი კომპანიების მიერ გერმანიასა და შვეიცარიაში ორგანიზებულ სასწავლო კურსებს, სადაც ტექნიკური წვრთნის მეშვეობით სიახლეებსა და ახალ ტექნიკურ გადაწყვეტილებებს ეცნობიან.

სისტემური გადაწყვეტილებების შეთავაზებისას ინსტა Siemens და EATON-ის ტექნიკური განყოფილების მხრიდან ტექნიკური უზრუნველყოფის სრულ გარანტიას იძლევა.

კომპანია ინსტა რეგულარულად მონაწილეობს თბილისში გამართულ Caucasus Build-ის სამშენებლო გამოფენაზე.
© 2018